Air Asia ประกาศงดเที่ยวบินภายในประเทศชั่วคราว สนองมาตรการภาครัฐ

Air Asia ประกาศงดเที่ยวบินภายในประเทศชั่วคราว สนองมาตรการภาครัฐ

หลังจากที่มีการประกาศล็อคดาวน์ออกมาจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีใจความในการให้งดการเดินทางระหว่างจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายๆ จังหวัด

ทาง Air Asia (แอร์เอเชีย) สายการบินภายในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวได้มีประกาศออกมาว่าจะทำการงดบินเส้นทางภายในประเทศ สำหรับไฟล์ทบินรหัส FD ทุกไฟล์ท ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2564 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ทั้งนี้ทางสายการบินมีแผนที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งกับ Air Asia ไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากทางแอร์เอเชียผ่านทาง SMS หรือทาง อีเมลล์ เพื่อเลือกรับข้อเสนอทางเลือกต่างๆ ตามข้อกำหนดของสายการบิน

AirAsia