สั่งระงับแล้วหอคอยชมวิวบ้านรักไทย

สั่งระงับแล้วหอคอยชมวิวบ้านรักไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ นะมาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ทำหนังสือทางราชการ ที่ มส 71801/272 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องแจ้งการระงับการก่อสร้างอาคาร เรียนนางสา แซ่จ้าว ( ร้านชาสา ) ตามที่ท่านได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านรักไทย หมู่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522  และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )  ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินการได้  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอแจ้งระงับการก่อสร้างและให้ท่านดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

นายภานุเดช  ไชยสกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า สิ่งปลูกสร้างอย่างยิ่งใหญ่นี้อยู่ที่หมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นในเวฟไซด์ที่แพร่หลายในโลกโซเซียล ซึ่งมีหลายกระแสส่วนใหญ่เป็นกระแสที่ติดลบ  จึงได้ขึ้นไปตรวจสอบในพื้นที่ หลังจากที่หมู่บ้านเปิดให้คนเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านก็พบว่าเป็นของเอกชนแห่งหนึ่งที่สร้างในพื้นที่ในรีสอร์ทเพื่อเป็นจุดชมวิวและร้านกาแฟ 360 องศา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่หน้ารีสอร์ท เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ ทำให้บดบังทัศนียภาพโดยรวม จนหลายหน่วยงานในหลายจังหวัดได้สอบถามมายังประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือซึ่งไม่รู้ว่าในหมู่บ้านท่องเที่ยวชื่อดังสร้างอะไรได้สอบถามมาซึ่งหลายหน่วยงานก็ไม่เห็นด้วยโดยภาพรวมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเอกชนก็ตาม

อย่างไรก็ตาม นายภานุเดช  ไชยสกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ในการที่จะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ควรศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมาย และทำประชาคม กับส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบว่า ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบถึงการก่อสร้างในครั้งนี้แล้ว

สำหรับการก่อสร้างดังกล่าวพบว่า ได้มีการก่อสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่และบดบังทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวบ้านรักไทย จนมีกระแสต่อต้านจากนักท่องเที่ยวและชาวแม่ฮ่องสอน ที่มองว่า ไม่สมควรและอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาพรวม จนล่าสุด ทาง อบต.หมอกจำแป่ ได้สั่งระงับการก่อสร้าง ทั้งที่ได้มีการก่อสร้างมาก่อนหน้านี้ จนถูกนำรูปไปโพสลงในสื่อโซเชียล

แหล่งข่าวในองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ระบุว่า การก่อสร้างดังกล่าว ไม่ได้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ และพื้นที่ก่อสร้างก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเป็นทางการ แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการเลือกปฏิบัติและละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ควรจะเป็น ส่งผลให้การก่อสร้างรุดหน้าไปมาก จนมีการทักท้วงจากประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน และรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ประกาศจะแบนการท่องเที่ยวบ้านรักไทย ซึ่งเรื่องดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจการท่องเที่ยวรายอื่นในหมู่บ้านรักไทย ที่พลอยโดนหางเลขไปด้วย