ททท.น่าน ขอความร่วมมือปิดโฮมสเตย์ทุกแห่งบนดอยสกาด ป้องกัน COVID-19

ททท.น่าน ขอความร่วมมือปิดโฮมสเตย์ทุกแห่งบนดอยสกาด ป้องกัน COVID-19

ททท.น่าน ขอความร่วมมือปิดโฮมสเตย์ทุกแห่งบนดอยสกาด ป้องกัน COVID-19

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นอย่างหนักในหลายๆ พื้นที่ของเมืองไทย ล่าสุดที่ ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดได้มีประกาศจากทาง ททท.จังหวัดน่าน เกี่ยวกับมาตรการรับมือความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยทางททท. จะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์บนดอยสกาดให้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดจากนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบสกาด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท่านในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด