ระยองประกาศปิดการท่องเที่ยวชายหาดทุกแห่งในจังหวัด

ระยองประกาศปิดการท่องเที่ยวชายหาดทุกแห่งในจังหวัด

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นอย่างหนักในเมืองไทย ทางจังหวัดระยองจึงได้ออกมาตรการมีคำสั่งปิดชายหาดงดการท่องเที่ยวทุกแห่งในจังหวัดระยองตั้งแต่เวลา 20.00 - 5.00 น. ยกเว้นประมงพื้นบ้านสามารถออกเรือได้ตามปกติ 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้ประกาศคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยได้มีการประชุมหารือกันในวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้ปิดการท่องเที่ยวในชายหาดทุกแห่งตั้งแต่เวลา 20.00 - 5.00 น. มีผลตั้งแต่วันนี้ 30 มิถุนายนเป็นต้นไป

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตร 52 ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ