สรุปมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉบับอัปเดตล่าสุด!

สรุปมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉบับอัปเดตล่าสุด!

สรุปมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ฉบับอัปเดตล่าสุด!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ได้มีประกาศจะทำการเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ พร้อมกับโปรเจกต์ภูเก็ต Sandbox แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการทอ่งเที่ยวในเมืองภูเก็ตที่พร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวภายในเมืองภูเก็ต หากว่านักท่องเที่ยวท่านั้นได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง 2 โดส 

โดยสามารถเข้ามาในเมืองไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและอยู่ท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ไม่เกิน 14 วัน ก่อนจะเดินทางไปพื้นที่จังหวัดอื่น 

โดยทางภูเก็ตจะมีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าพื้นที่ดังนี้

1.ต้องเป็นผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางเท่านั้น

2.ผู้เดินทางต้องมีหนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ COE (Certificate of entry)

3.ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกรณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานสาธารณสุขประเทศต้นทางกำหนดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

4.ผู้เดินทาง ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการปลอดเชื้อโรคโควิด โดยวิธี RT-PCR Test ก่อนการเดินทาง ไม่เกิน 72 ชม.

5.ผู้เดินทางต้องมีกรมธรรณ์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลรวมถึง กรณีโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในประเทศไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD

6.ต้องมีเอกสารใบสำรองห้องพักโรงแรมแบบจ่ายเงินล่วงหน้า โดยต้องเป็นโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น ในจังหวัดภูเก็ต ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

และมีมาตรการเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วดังนี้

1.คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางการเข้าออกระหว่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (entry screening)

2.ในกรณีที่ผู้เดินทาง อายุ 6 - 18 ปี ไม่ได้รับวัคซีนจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต โดยวิธี RT-PCR test หรือ Rapid Antigen Test

3.ผู้เดินทางจะต้องใช้ระบบติดตาม หรือติดตั้ง Application “ หมอชนะ ” ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการ ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

4.ผู้ที่เดินทางเข้าพักในจังหวัดภูเก็ตเกิน 5 วัน จะต้องทำ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen Test ในวันที่ 5

5.หากผู้เดินทางประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดอื่น จะต้องพักในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR test หรือ Rapid Antigen Test ในวันที่ 13

6.ผู้เดินทางต้องพำนักอยู่ในภูเก็ตเท่านั้น จะพักกี่วันก็ได้ โดยที่จะต้องพักในโรงแรมที่มีเครื่องหมาย SHA plus ซึ่งได้การรับรองโดยกระทรวงการท่องเที่ยว และกรมอนามัย

7.ผู้เดินทางสามารถเดินทางในจังหวัดภูเก็ตและดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA ภายใต้มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A ตลอดที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต คือรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ วัดอุณหภูมิทุกวัน ตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และเปิด Application แจ้งเตือน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook