อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการสิงหาคมนี้

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการสิงหาคมนี้

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการสิงหาคมนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่อาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น หลังใหม่ ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเข็มชาติ   สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น,นายทรงศักดิ์  ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น,นายภพพล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่น ในโอกาสนำคณะ หอกรค้า,สภาอุตสาหกรรมและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่น เข้าชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และแผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม รวมไปถึงการเปิดให้บริการสายการบินพาณิชย์ได้ใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหรือ Terminal   ตามระเบียบที่กรมท่าอากาศยานกำหนด

11(1)
22(1)
33(1)

ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น กล่าวว่าการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูมิภาค ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงการเดินทางในระดับนานาชาติ และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถได้เป็น 1,160 คัน งบประมาณในการก่อสร้างรวม 2,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 ล่าช้าไปจากแผนร้อยละ 2

44(1)
55
66

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้ขณะนี้สายการบินพาณิชย์ปรับลดเที่ยวบินลงเฉลี่ยเหลือวันละ 3 เที่ยวบินในเส้นทาง ขอนแก่น-ดอนเมือง และ ขอนแก่น-สุวรรณภูมิ โดยงดการบินข้ามภูมิภาคทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีสัญญาณที่ดีที่ขณะนี้สายการบินพาณิชย์ ในประเทศทุกสายการบินได้ประสานงานร่วมกันกับท่าอากาศยานและภาคราชการรวมทั้งภาคองค์กรธุรกิจเอกชนในพื้นที่ในการให้ความมั่นใจในการกลับมาเปิดทำการบินอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งเดิม ให้บริการสายการบินมากที่สุดต่อวัน ไม่ต่ำกว่าวันละ 20 เที่ยวบิน หากนับรวมไปและกลับจะมากถึง 40 เที่ยวบินต่อวัน รวมทั้งการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่ได้จัดให้มีการบริการด้านการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรและการควบคุมโรค หรือ CIQ มาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเส้นทางบินในประเทศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเพราะสายการบินในประเทศและต่างประเทศ ยังคงสนใจเลือกขอนแก่น เป็นจุดให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมไปถึงโรงเรียนการบินในระดับเอเชีย ที่ได้มีการประสานงานขอใช้พื้นที่ในการเปิดโรงเรียนการบินที่ขอนแก่นอีกด้วย.

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินขอนแก่นสร้างเสร็จ พร้อมเปิดใช้บริการสิงหาคมนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook