สถาปัตยกรรมวัดศรีชมชื่น อายุกว่า 100 ปี อันซีนศิลปะช่างสไตล์ฝั่งเศส

สถาปัตยกรรมวัดศรีชมชื่น อายุกว่า 100 ปี อันซีนศิลปะช่างสไตล์ฝั่งเศส

สถาปัตยกรรมวัดศรีชมชื่น อายุกว่า 100 ปี อันซีนศิลปะช่างสไตล์ฝั่งเศส
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ จ.นครพนม ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาด แต่ยังมี ประชาชน นักท่องเที่ยว หลายคน ที่ยังคงต้องการ เดินทางมาท่องเที่ยว กราบไหว้ขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่มีความสงบเรียบง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครพนม ถือเป็นเมืองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุ เก่าแก่ กว่า 2,5000 ปี นอกจากนี้ ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ ยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ชื่นชมความสวยงาม ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเรียบง่าย ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล

490837

เช่นเดียวกันกับ วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็นอีกวัดสำคัญศักดิ์สิทธิ์ ที่มีตำนานเรื่องเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ  อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ที่สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน หลังมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ของชาวบ้านมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปปป.ลาว ในอดีต จนกระทั่งมาตั้งถิ่นฐาน เป็นบ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก มาถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ภายในวัดศรีชมชื่น ที่ก่อตั้งมาคู่หมู่บ้าน ภายหลัง ยังได้มีการก่อสร้าง กุฏิพระแบบช่างญวน ที่ได้รับอิทธิพบจากตะวันตก ยุคล่าอาณานิคม เป็นกุฏิที่มีการก่อสร้างสไตล์ฝั่งเศส ที่มีความสวยงาม วิจิตตระการตา และเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกก่อสร้างขึ้น เมื่อปี 2482  อายุเก่าแก่ ร่วม 100 ปี ภายหลัง ทางกรมศิลปากร ได้ ขึ้นทะเบียน และมีการบูรณะบางส่วน เมื่อปี 2558  ส่วนความโดดเด่น จะเป็นในเรื่องการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น  จะสร้างจากอิฐมอญ ไม่มีโครงสร้างด้วยเหล็ก เพียงใช้วัสดุก่อสร้างดินปั้น ผสมยางไม้ธรรมชาติ แบบโบราณ รวมถึงสีจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีลวดลายภาพวาดที่ใช้สีธรรมชาติเขียน เป็นภาพเกี่ยวกับวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทีค่หาดูได้ยาก

908762

อีกสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ ศาลาการเปรียญ ชั้นเดียว ที่มีการก่อสร้าง เมื่อปี 2492  และมีการบูรณะทาสีใหม่ เมื่อปี 2494  เป็นศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างแบบศิลปะช่างญวน สไตล์ฝรั่งเศสที่หาดูได้ยาก ฝาผนังด้านใน รวมถึงด้าน นอก จะวาดภาพประวัติเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก สำคัญที่สุดภายในวัดยังมี หลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุเก่าแก่ หลาย 100 ปี ที่ชาวบ้านในอดีตอัญเชิญมาจากประเทศเพื่อนบ้าน สปปป.ลาว เพื่อมาประดิษฐาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน  ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้บูชา และขอพร รวมถึงมีการเก็บรักษา คัมภีร์ใบลาน อายุเก่าแก่ กว่า 1,000 ปี และมีจำนวนมากสุดกว่า 1,000 เล่ม  คาดว่ามากที่สุดในภาคอีสาน ที่เคยค้นพบมาก่อน

540701
596631
893805

ด้าน นายนิกร พ่อเพียโคตร อายุ 60 ปี อดีต กำนันตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับวัดศรีชมชื่นตามหลักฐานจารึก คาดว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2350 อายุเก่าแก่ ร่วม 200 ปี  ที่สำคัญยังมีวัดศรีชมชื่น เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ที่มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรม แบบช่างญวนที่หาดูได้ยาก เป็นการก่อสร้าง กุฏิช่างญวน รวมถึง ศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส มีอายุเก่าแก่ กว่า 100 ปี และยงคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงาม ที่โดดเด่น มีการบูรณะแค่บางส่วน ถือว่าหาชมได้ยาก เพราะเป็นการก่อสร้างแบบโบราณ สร้างด้วยอิฐมอญ ดินปั้น ผสมยางไม้ วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติทั้งหมด โครงสร้างไม่มีเหล็กและปูน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญ หลวงพ่อพระองค์แสน ที่มีอายุเก่าแก่ หลาย 100 ปี ที่อัญเชิญมาจาก สปป.ลาว  ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า ใครได้มีโอกาสมีกราบไหว้ขอพร จะประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง  และยังมีการเก็บรักษาสิ่งของมีค่าโบราณอีกหลายอย่าง รวมถึงมีกรุคัมภีร์ใบลาน กว่า 1,000 เล่ม ที่อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี  ซึ่งภายในจะมีการจารึก เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ รวมถึงวิชาอาคมโบราณ และ สูตรตำรายารักษาโรค  ถือว่าวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์

549357

ส่วน นายบัญชา ศรีชาหลวง  นายก อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม เปิดเผยว่า  สำหรับตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ถือเป็น ตำบลท่องเที่ยวสำคัญของ จ.นครพนม เนื่องจาก อบตงพิมาน ได้ มีการส่งเสริม เรื่องวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ มาศึกษาเที่ยวชม อีกทั้ง มีสถานที่สำคัญ คือออนุสรณ์สถานแห่งความสงบรู้รักสามัคคี ภูพานน้อย สิ่งเตือนใจคนไทย ในยุคพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสต์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 พระทานก่อสร้างขึ้น เป็นสิ่งเตือนใจชาวไทยให้รู้รักสามัคคี ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาประวัตศาสตร์  นอกจากนี้ใครที่มาเที่ยวชมศึกษาความเป็นมาของตำบลพิมาน อ.นาแก ยังจะได้มีโอกาส ได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์แสน พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมถึงชื่นชมสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง กุฏิช่างญวน และศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสไตล์ฝั่งเศส ที่หาดูได้ยาก มีความสวยงามโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงาม ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ในช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เชิญชวนมาท่องเที่ยวชมความสวยงาม และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ สถาปัตยกรรมวัดศรีชมชื่น อายุกว่า 100 ปี อันซีนศิลปะช่างสไตล์ฝั่งเศส

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook