ภูเก็ตประกาศ คนไทยตรวจโควิดฟรีหากเดินทางเข้าสู่จังหวัด

ภูเก็ตประกาศ คนไทยตรวจโควิดฟรีหากเดินทางเข้าสู่จังหวัด

ภูเก็ตประกาศ คนไทยตรวจโควิดฟรีหากเดินทางเข้าสู่จังหวัด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

จังหวัดภูเก็ตยกระดับการควบคุมเข้มสำหรับการท่องเที่ยว เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต

โดยศูน์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาเผยถึงมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น หากจะเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติดังนี้

ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งทางท่าอากาศยาน และทางเรือ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน) หรือได้รับการตรวจ หาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นชาวต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด - 19 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดทันที

กรณี ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสินค้าที่ไม่แวะค้างคืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องมีเอกสารรับรอง หรือใบส่งของจากต้นสังกัดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตามแบบหนังสือรับรองการขนส่งสินค้าแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุมโรค.

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 59 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี สระบุรี สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ ชุมพร พิษณุโลก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ราชบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี เชียงราย ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม ตราด ชัยภูมิ อ่างทอง สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุทัยธานี นครนายก สมุทรสงคราม ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ยะลา ชัยนาท สิงห์บุรี ลำพูน เพชรบูรณ์ กระบี่ ลำปาง กำแพงเพชร สุโขทัย พะเยา หนองคาย เลย พิจิตร ระนอง ร้อยเอ็ด สกลนคร พังงา ยโสธร ปัตตานี แพร่ ตรัง อุตรดิตถ์ น่าน อำนาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ พัทลุง กาฬสินธุ์ สตูล และมุกดาหาร หากจะเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติดังนี้

ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยาน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งทางท่าอากาศยานและทางเรือ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน) หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ Antigen Rapid Test โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นชาวต่างชาติต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และหากผลการทดสอบพบเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางต้องไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดทันที

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมควบคุมโรค 1422 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5938876, 062-2435116

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook