มาตรการช่วยเหลือจากสายการบินภายในประเทศ หากต้องเลื่อนวันเดินทางเพราะ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือจากสายการบินภายในประเทศ หากต้องเลื่อนวันเดินทางเพราะ COVID-19

มาตรการช่วยเหลือจากสายการบินภายในประเทศ หากต้องเลื่อนวันเดินทางเพราะ COVID-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นั้นเริ่มที่จะลุกลามไปเป็นวงกว้างในรอบนี้ ทำให้หลายๆ คนเริ่มที่จะกังวลใจและอยากจะเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางในช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ แต่สำหรับคนที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว อยากจะรู้ว่าหากต้องการเลื่อนตั๋วเครื่องบินหรือยกเลิกไฟล์ทนั้น ทางสายการบินจะมีมาตรการเยียวยาอย่างไรบ้าง วันนี้ Sanook Travel ได้รวบรวมมาให้แล้วครับ

1.Air Asia

แอร์เอเชียคืนเงิน

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางตั้งเเต่ 9-30 เมษายน 2564 นี้ เเละไม่ประสงค์เดินทางหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แอร์เอเชียมีมาตรการช่วยเหลือ เปลี่ยนเที่ยวบิน เลื่อนตั๋วเครื่องบินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง* โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน

ผู้โดยสารสามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านเมนูจัดการบุ้คกิ้ง ทางเว็บไซต์ www.airasia.com การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนกำหนดเดินทางเดิมนะคะ และวันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทาง 9-11 เมษายน 2564 สามารถรับมาตรการได้ผ่าน AVA Live Chat และเคาน์เตอร์แอร์เอเชียที่สนามบิน

สามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่! https://air.asia/8rB9J

2.Nok Air

นกแอร์คืนเงิน

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 8 -30 เมษายน 2564 มีนโยบายความช่วยเหลือตามรายละเอียดดังนี้

1.สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 1 ครั้ง

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

2. สามารถขยายวันเดินทางได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะต้องเป็นเส้นทางการเดินทางเดิมเท่านั้น

3.สามารถเก็บเป็นวงเงินบัตรโดยสารได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • หากค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
 • วันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินต้องไม่ต่ำกว่า 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
 • สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่ Nok Air Call Center 1318, จุดจำหน่ายบัตรโดยสารนกแอร์ที่สนามบิน หรือกรอกแบบฟอร์ม Google Form ผ่าน https://forms.gle/16Q4pku7wzyayX4S9 โดยทางสายการบินจะยืนยันการเปลี่ยนการเดินทางทางอีเมล์ หรือ SMS
 • สามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่บินเข้า-ออกเขตพื้นที่สีแดง ยกเว้นเส้นทางบินข้ามภาค
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของนกแอร์

3.Thai Smile 

ThaiSmile

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายการบินไทยสมายล์ขยายระยะเวลาช่วยเหลือ ดังนี้

สําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ ( หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทาง ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

 1. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) ต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร แต่ชำระส่วนต่างราคา (หากมี)

 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป ภายใน 31 ธันวาคม 2564 หลังจากวันที่ได้รับอนุมัติ EMD ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทางได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/Refund และเลือกเหตุผลการขอคืนเงิน ระบุ COVID-19

สอบถามรายละเอียดและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ที่-ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ประจำท่าอากาศยาน (Smile Service Center at Airport) ทุกแห่ง-ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ทางโทรศัพท์ (Smile Call Center) หมายเลข 1181 หรือ 02-1188888-ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ customer.service@thaismileair.com

4.Vietjet

Vietjet

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ที่ทำการจองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 โดยมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 12 – 30 เมษายน 2564

สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 ทางดังนี้

 1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 2. เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารในรูปแบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (Credit Voucher) สำหรับใช้ชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป โดยวงเงินมีอายุใช้งานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สำหรับผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุ และต้องการติดต่อรับมาตรการช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม)

โดยสามารถเลือกติดต่อสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://bit.ly/2L6Yv4z (ช่องทางที่แนะนำ)

 2. ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet

 3. ติดต่อผ่านอีเมล ที่ vz.support@vietjetair.com

 4. ติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ (chatbot) ที่ https://skyfun.vietjetair.com/

5.Thai Lion Air

ไลอ้อนคืนเงิน

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

1.ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในภายหลังได้ เปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนวันเดินทางระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน 2564, 30 เมษายน 2564 - 5 พฤษภาคม 2564 และ 3 - 6 มิถุนายน 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง**

2.ผู้โดยสารสามารถทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ได้ โดยต้องเป็นบัตรโดยสารที่เดินทางภายในวันที่ 9 - 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

3.หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง

4.ผู้โดยสารสามารถทำรายการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนวันเดินทางได้ด้วยตัวเองผ่าน www.lionairthai.com โดยมีขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเอง ด้วยตนเองดังนี้

-ขั้นตอนการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) คลิกที่นี่

-ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเทียวบินด้วยตนเอง  คลิกที่นี่

5.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน

6.ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้

7.ผู้โดยสารไม่สามารถขอคืนเต็มจำนวน

8.เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

Bangkok Airways 

171437684_4265973693414730_67

มาตรการดูแลผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารก่อนหรือภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 และมีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

เปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้- คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. - PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH- Email: reservation@bangkokair.com- สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกช่องทาง อาจทำให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โปรดวางใจว่าการร้องขอของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ มาตรการช่วยเหลือจากสายการบินภายในประเทศ หากต้องเลื่อนวันเดินทางเพราะ COVID-19

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook