Cafe Amazon กลับมาอีกครั้งโปรโมชันแก้วที่ 2 ลด 50% ถึงสิ้นเดือนมีนาคม

Cafe Amazon กลับมาอีกครั้งโปรโมชันแก้วที่ 2 ลด 50% ถึงสิ้นเดือนมีนาคม

Cafe Amazon กลับมาอีกครั้งโปรโมชันแก้วที่ 2 ลด 50% ถึงสิ้นเดือนมีนาคม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กลับมาอีกครั้งสำหรับโปรโมชันดีๆ จากทาง Cafe Amazon สำหรับโปรโมชันลดราคาเครื่องดื่ม 50% สำหรับแก้วที่ 2 

ซึ่งการใช้โปรโมชันนี้ ลูกค้าจะต้องซื้อเครื่องดื่มแก้วแรกในราคาปกติ และใช้ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับแก้วที่ 2 ในราคาเท่ากับหรือถูกกว่าแก้วแรก 

โปรโมชันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00 - 20.00 น. ที่ Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook