เขาวงพระจันทร์เปิดให้ขึ้นได้แล้ว มีการประดับไฟสวยงามแต่งดจัดงานเทศกาลในปีนี้

เขาวงพระจันทร์เปิดให้ขึ้นได้แล้ว มีการประดับไฟสวยงามแต่งดจัดงานเทศกาลในปีนี้

เขาวงพระจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดลพบุรี ที่มีไฮไลท์อยู่ที่การเดินขึ้นเขาผ่านบันไดวน 3,790 ขั้น ซึ่งทุกๆ ปีจะมีการจัดงานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์สร้างรายได้และกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

แต่ภายในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้การจัดงานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ต้องหยุดไปก่อนตามนโยบายของภาครัฐ แต่ในตอนนี้ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนอยู่

พร้อมกับมีการเปิดไฟประดับระหว่างทางขึ้นดูสวยงาม มีการออกร้านขายของด้านล่างทางขึ้นเขาวงพระจันทร์ สักครั้งในชีวิตลองมาพิชิตเขาวงพระจันทร์กันดูครับ