เปิดครัวกัญชาแห่งแรกในอีสาน อร่อย ปลอดภัย จากกัญชาคุณภาพศูนย์วิจัย มทส.

เปิดครัวกัญชาแห่งแรกในอีสาน อร่อย ปลอดภัย จากกัญชาคุณภาพศูนย์วิจัย มทส.

ที่ร้านอาหาร HOP Beer House  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานเปิดงาน Cannabis kitchen @HOP (แคนนาบิส คิชเช่น แอด ฮอป) เมนูกัญชาเพื่อสุขภาพพร้อมเสริ์ฟ และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี  

ร้านอาหาร HOP Beer House
ครัวกัญชา
ครัวกัญชา ร้านอาหาร HOP Beer House

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารชที่ได้มาตรฐานทางด้านโภชนาการ ได้รับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย สู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาได้อีกทางหนึ่ง  

ครัวกัญชา ร้านอาหาร HOP Beer House2
ครัวกัญชา ร้านอาหาร HOP Beer House3

ทั้งนี้การผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการวิเคราะห์ปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง  โดยมหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์กัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   ในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหาร และเครื่องดื่ม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หลากหลายยิ่งขึ้น  

ครัวกัญชา ร้านอาหาร HOP Beer House4

ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร HOP Beer House  ถือเป็นเอกชนรายแรก ที่รับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชา จำนวน 60 กิโลกรัมต่อปี มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่ แกงเลียง คั่วไก่ ไข่เจียว และข้าวสวย ส่วนเมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง  ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น ชา เป็นต้น ทั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดกัญชาคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี