ประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล พักฟื้นฟูธรรมชาติ

ประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล พักฟื้นฟูธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้มีประกาศออกมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เรื่องจะทำการปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ต้นนางพญาเสือโคร่ง เริ่มผลิใบและดอกร่วงโรย ทำให้ความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่งลดน้อยลงและหมดไป จึงไม่มีความจำเป็น ที่จะให้รถนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อีกต่อไป ประกอบกับต้องทำการปรับปรุง ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ภูลมโล ให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม

ดังนั้น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

143734452_3831040403639462_22