งดจัดงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นครั้งแรกในรอบ 100 ปี!

งดจัดงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นครั้งแรกในรอบ 100 ปี!

ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับการเตรียมจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ จัดสืบทอดกันมาหลาย 100 ปี  ถือเป็นบุญใหญ่ของภาคอีสาน ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยชาวลาว เดินทางมาท่องเที่ยว วันละเป็นแสนคน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วง เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ คือเริ่ม วันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 3  ส่วนปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 – 29 มกราคม 2564  แต่ทางวัดมีมติเลื่อนการจัดงานออกไปในครั้งแรก เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อเตรียมจัดงานในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แต่ล่าสุดทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 งดการจัดงานในปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิดระบาด ถือเป็นการงดจัดงานครั้งแรกในรอบ 100 ปี  แต่ยังเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้า กราบไหว้ทำบุญตามปกติ ภายใต้มาตรการคัดกรอง  

ขณะเดียวกันการงดจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ครั้งนี้ถือว่า ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกปี จะมีเงินสะพัดหมุนเวียนภาพรวมปีละกว่า 100 ล้านบาท เฉพาะยอดทำบุญในช่วงงาน จะมียอดบริจาคประมาณปีละ 15 -20 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้กับทุกภาคธุรกิจ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม แต่ทางวัดพระธาตุพนม ต้องยอมงด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด ป้องกันความเสียหายที่จะตามมา เช่นเดียวกันกับเกษตรกร ปลูกมันแกวหวาน หรือมันเพา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถือเป็นผลผลิตการเกษตร ขึ้นชื่อ ที่สร้างรายได้ ปีละหลาย 10 ล้านบาท ในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม เพราะเป็นผลผลิตเกษตรขึ้นชื่อ ที่มีรสชาติอร่อย และเป็นของฝากที่นิยมมากที่สุด ขายในช่วงงานนมัสการองค์พระตุพนม

ด้าน นางรัตน์ ลุนเวลา อายุ 66 ปี แม่ค้าจำหน่ายมันแกวหวาน สามแยกบ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เปิดเผยว่า  ปีนี้ยอมรับว่าสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อการขายมันเพามาก ปกติเกษตรกรจะใช้เวลาปลูกประมาณ 3 -4 เดือน จะเก็บผลผลิตขายช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะอำเภอธาตุพนม เป็นอำเภอท่องเที่ยวสำคัญ แต่ขายได้มากสุดคืองานนมัสการองค์พระธาตุพนม  เพราะมีประชาชน นักท่องเที่ยว มาเที่ยวทำบุญวันละเป็นแสนคน  ทำให้ขายได้มากสุด และเป็น สินค้าเกษตรขึ้นชื่อของฝากที่ขายดีมาก เพราะมีรสชาติกรอบ อร่อย ขายราคากิโลกรัมละ 15 – 20 บาท  บางวันขายได้วันละ 40,000 – 50,000 บาท  ในช่วงงาน แต่พอเจอพิษโควิด บวกกับมีการงดจัดงานมัสการองค์พระธาตุพนม ออกไป ทำให้  พ่อค้า แม่ค้า ต่างจังหวัดไม่มาสั่งซื้อ และนักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลยอดขายลดเกินครึ่ง  คาดว่าหากไม่มีหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร จะขาดทุนหนัก รายได้หายหลักแสน  ฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือด้านการตลาด