วัดเจดีย์ไอ้ไข่ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ปิดต่อเนื่องไม่มีกำหนด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประกาศจากทางเพจ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ทางวัดขอขยายเวลาเพิ่มในการปิดกิจกรรมของวัดเจดีย์

ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ควรในการทำกิจกรรมการสักการะบูชา ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ฉบับล่าสุด 6 มกราคม 63 ทางวัดเจดีย์ จึงงดและปิดให้บริการกิจกรรมสักการะบูชาภายในวัดเจดีย์ไอ้ไข่ต่อไป อย่างไม่มีกำหนด จนกว่ามีนโยบายผ่อนคลาย หรือมีมติให้เปิดอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) และคำสั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 ม.ค.64และ วันที่ 6 มกราคม 2563 (ฉบับด่วนล่าสุด) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัด

วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จึงของดให้การบริการในการสักการะบูชา (ดอกไม้ ธูป เทียน จุดประทัด) และการบริการคัดกรอง และอื่นๆทุกรูปแบบ และปิดสถานที่ งดทุกกิจกรรมในการสักการะบูชา ทุกท่านที่ต้องการเดินทางไปวัดเจดีย์(ไอไข่) ในห้วงนี้ ทุกท่านควรงดเดินทาง หรือหากท่านมีความจำเป็นที่จะเดินทาง จะต้องดูแล และช่วยเหลือตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เริ่มขยายระยะเวลาตั้งแต่ 19 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook