อุทัยธานีปิด 20 สถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ป้องกัน COVID-19

อุทัยธานีปิด 20 สถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ป้องกัน COVID-19

อุทัยธานีปิด 20 สถานที่ท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ป้องกัน COVID-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายพื้นที่ของเมืองไทย ทำให้ด้านการท่องเที่ยวของเมืองไทยนั้นต้องหยุดชะงักลงไป

เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานี หนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวของเมืองไทย ที่ได้มีคำสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 20 สถานที่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

134989011_3409329175842078_34

136792128_3409330599175269_21