บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดห้องรับรองผู้โดยสารชั่วคราว

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดห้องรับรองผู้โดยสารชั่วคราว

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดห้องรับรองผู้โดยสารชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงประกาศ ศบค. เรื่องการปิดพื้นที่ในบางจังหวัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ ยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว และปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการอาหารว่างและครื่องดื่มทุกสถานีเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว มีดังนี้

1.กำหนดการใหม่ในการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง ได้แก่

 • เส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด (ตาก) (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

2.ยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2564

 • เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)
 • เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ)

3.ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

 • เส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - กระบี่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

4.ปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ณ สนามบินทุกแห่ง ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงได้รับชุดอาหารว่างสำหรับนำกลับ ซึ่งจะมีให้บริการบนเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางเป็นการชั่วคราวดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน