อุทยานแห่งชาติทั่วเมืองไทยเปิดให้เข้าฟรีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 31-1 ม.ค. 64

อุทยานแห่งชาติทั่วเมืองไทยเปิดให้เข้าฟรีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 31-1 ม.ค. 64

อุทยานแห่งชาติทั่วเมืองไทยเปิดให้เข้าฟรีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 31-1 ม.ค. 64

ข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย สำนักอุทยานแห่งชาติได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ของสำนักอุทยานแห่งชาติว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยฟรี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่

โดยจะเปิดให้เข้าฟรีในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม 2564 ยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังต่อไปนี้

1.จองการเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชัน QueQ

2.แสกนไทยชนะเข้าออกทุกครั้ง 

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.เว้นระยะห่าง