น้ำโขงลดต่ำสุดในรอบปี เผยให้เห็นรอยพระพุทธบาท 2,000 ปี โผล่ขึ้นกลางน้ำ อันซีนแห่งนครพนม

น้ำโขงลดต่ำสุดในรอบปี เผยให้เห็นรอยพระพุทธบาท 2,000 ปี โผล่ขึ้นกลางน้ำ อันซีนแห่งนครพนม

น้ำโขงลดต่ำสุดในรอบปี เผยให้เห็นรอยพระพุทธบาท 2,000 ปี โผล่ขึ้นกลางน้ำ อันซีนแห่งนครพนม

ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ภัยแล้ง ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำโขงมีปริมาณต่ำสุดในรอบหลายปี  ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1.90 เมตร  ซึ่งถือว่ามีระดับลดลงอย่างรวดเร็ว ในรอบหลาย 10 ปี ที่ผ่านมา ผลกระทบเนื่องจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนประเทศจีน บวกกับปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำโขง และลำน้ำสาขาสายหลักลดลงอย่างรวดเร็ว  

dji_0776

ขณะเดียวกันหลังน้ำโขงแห้ง ได้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ พบว่าพื้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท  อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ถือเป็นอีกจุดสำคัญที่พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้พบเห็นโขดหินโผล่ขึ้นเหนือน้ำชัดเจนหลายจุด รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขงคือรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโขง อายุราว 2,000 ปี ที่จารึกบนโขดหินกลางน้ำโขงและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุ  สมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก หรือกว่า 2,500 ปี มาแล้วที่ระบุไว้ว่าครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้  เดินทางมาเผยแพร่พระธรรมในชมภูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขง ได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาล และพญาปลาปากคำ ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกลายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาค  และพญาปลาปากคำ ได้ร้องขอพระพุทธเจ้า ประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไหว้กราบบูชา จึงได้ปรากฏเห็นถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้น้ำโขงแห้งเร็ว ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้กราบไหว้ขอพร ตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

dji_0803
dji_0794

สำหรับ โขดหินรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าว ปกติจะสามารถมองเห็น และได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพร ได้เฉพาะในช่วง เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน เท่านั้น แต่ปีนี้นอกจากจะโผล่เหนือน้ำเร็วกว่าทุกปี ยังมีความชัดเจนจนเริ่มเห็นฐานของโขดหิน  ทำให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างทยอยเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ตามประเพณีความเชื่อ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยทางวัดบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท  อ.ท่าอุเทน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาทและชุมชน ร่วมกันจัดสร้างสะพานเชื่อมไปยังโขดหินที่โผล่กลางน้ำ  ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ชื่นชมใกล้ชิด และจะมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยาวไปถึงประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งปรากฏการณ์น้ำโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ ถือเป็นตัวชีวัดทางธรรมชาติ ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าปีนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งรุนแรง กว่าทุกปี หากระดับน้ำโขงลดต่อเนื่อง เชื่อว่าสิ่งที่ตามมาคือบางพื้นที่ขาดน้ำการเกษตร ไปจนถึงอาชีพประมงหาปลาน้ำโขง กระทบแน่นอน พันธุ์ปลาต่างๆ เสี่ยงสูญพันธุ์ เพราะปลาจะขึ้นไปวางไข่ต้นน้ำยาก ซึ่งยังต้องเฝ้าติดตาม ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาต่อเนื่อง เพราะในช่วง 2 -3 ปี ที่ผ่านมา  พบว่าระดับน้ำโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ ในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ น้ำโขงลดต่ำสุดในรอบปี เผยให้เห็นรอยพระพุทธบาท 2,000 ปี โผล่ขึ้นกลางน้ำ อันซีนแห่งนครพนม