กองทัพเรือปิดหาดสัตหีบ งดกิจกรรมท่องเที่ยว

กองทัพเรือปิดหาดสัตหีบ งดกิจกรรมท่องเที่ยว

กองทัพเรือปิดหาดสัตหีบ งดกิจกรรมท่องเที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กำหนดมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการดังนี้ งดการปล่อยทหารกองประจำการและอาสาสมัครทหารพรานกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนา หน่วยศึกษาที่มีทหาร นักเรียนพยาบาล ที่เป็นนักเรียนประจำให้งดการปล่อยกลับและงดการลากิจส่วนตัวยกเว้นมีความจำเป็นเร่งด่วน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ม.ค.64 ทั้งนี้ หากสถานการณ์ การแพร่ระบาดฯมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะแจ้งการปฏิบัติให้ทราบต่อไป

พร้อมทั้ง งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญ การจัดตลาดนัด และกิจกรรมอื่นที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่นการแถวทหาร งดการให้บริการของสถานกีฬาแบบสาธารณะ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย พร้อมทั้งงดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยทหารและการเยี่ยมชมเรือรบ

โดยส่วนของชายหาดต่างๆของหน่วยงานทหาร ที่มีประชาชนเดินทางมาเป็นประจำและเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว อาทิ เช่น ชายหาด ดงตาล หาดอ่าวเตยงาม หาดสอ หาดทรายแก้ว และชายหาดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา ที่อยู่ในหน่วยทหาร ขอปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตราการรับมือการระบาด โควิด-19 รอบใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย