ชมฟรี 1 เดือนเต็ม สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ @ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรโคราช

ชมฟรี 1 เดือนเต็ม สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ @ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรโคราช

ชมฟรี 1 เดือนเต็ม สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ @ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรโคราช
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฎโคราช ประจำปี 63 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนจากกองทัพภาคที่ 2  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม

สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่

สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ โคราช
ที่เที่ยวโคราช

โดยมีการขับร้องบทเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” ร่วมกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” Humanitarian Soil Scientist Award (อ่านว่า ฮิวแมนิทาเรี่ยนซอย ไซแอ้นทิสซ์ อะวอร์ด) เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก และการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ    จากนั้น ประธานเปิดงานและตัวแทนส่วนราชการ จึงร่วมกิจกรรมป้อนนมแพะแห่งดินแดน Goat and Sheep Land (โก๊ท แอนด์ ชี๊พ แลนด์)

โคราช

สำหรับงานเกษตร 100 ไร่ในปีนี้ จัดบนพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ และ เปิดให้เข้าชมฟรี 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการสดุดีรัชกาลที่ 9  และนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ,นิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ,การประกวดแพะแกะ ,การท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat and Sheep Land (โก๊ท แอนด์ ชี๊พ แลนด์) สัตว์เลี้ยงหรรษา  , ทุ่งคอสมอส - ทุ่งทานตะวัน สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ , ซุ้มอุโมงค์ฟักแฟง เห็ดเศรษฐกิจ ,การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร , ของฝากของที่ระลึก และยังมีโซน 100 ไร่ ออแกนิค คอฟฟี่ กับจุดเที่ยวชมครอบครัวฝูงกวาง ให้ได้ป้อนอาหารและชมพฤติกรรมของสัตว์อย่างใกล้ชิด

งานเกษตร 100 ไร่
งานเกษตร 100 ไร่ โคราช
งานเกษตร 100 ไร่ ที่เที่ยวโคราช
ซึ่งหัวใจหลักของการจัดงานเกษตร 100 ไร่ คือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหวงรัชกาลที่ 9  มาเป็นหลักชัยในการเรียนการสอนให้แก้นักศึกษา การบริการวิชาการชุมชน  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน นำไปสู่การสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 

นอกจากนี้ ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำไปสู่การผลักดันให้เกษตร 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชน ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง  รวมถึง เป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  ได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทย ในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร และเป็นครัวของโลก

 

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

อัลบั้มภาพ 19 ภาพ ของ ชมฟรี 1 เดือนเต็ม สวนดอกไม้งานเกษตร 100 ไร่ @ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตรโคราช

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook