ตะลึงพบจุดดำน้ำลึกแห่งใหม่ใกล้เกาะเสม็ด แหล่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย

ตะลึงพบจุดดำน้ำลึกแห่งใหม่ใกล้เกาะเสม็ด แหล่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย

ตะลึงพบจุดดำน้ำลึกแห่งใหม่ใกล้เกาะเสม็ด แหล่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 ตามที่ได้รับแจ้งจากคุณ Kissanapong Mukkhan ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบกองหินใต้น้ำ ชื่อ กองหินอันซีน (Unseen) ที่มีแนวปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลาหนาแน่น แต่พบว่ามีขยะทะเลเป็นจำนวนมากหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้แนวปะการังได้รับความเสียหายเสื่อมโทรม และเป็นอันตรายต่อปะการัง และสัตว์น้ำต่าง ๆ 

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวพร้อมกับรศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดร.สิทธิพร เพ็งสกุล นักวิจัยโครงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ้าหน้าที่ศูยน์วิจัยพัฒนาประมงทะเลบ้านเพ(พปท)ระยอง นายสรรเพชญ ร่มพระคุณ ไดร์มาสเตอร์ นางเน่งน้อย ยศสุนทร ประธานกลุ่ม SOS  (เซฟโอเวอร์)

นักดำน้ำอาสาสมัครสมาชิก www.saveoursea.net จำนวน 25 คน ได้ร่วมมือกับโครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดกิจกรรมเก็บขยะ/ตัดอวนที่กองหิน Unseen 

00156958-bf9b-4a5d-ab32-ee8ab
27e19473-45d5-4664-b8e3-b255c
d5c098d2-d6c7-4c33-8e71-7c0a4

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กล่าวว่า จากการศึกษาระบบนิเวศกองหินอันซีน และการประเมินศักยภาพของกองหินอันซีนสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่ากองหินอันซีนมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมาก เหมาะสำหรับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล คาดว่าจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบการดำน้ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ในอนาคต

a585aff0-5f2d-42c9-b13e-97019
โดยโครงการ “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก” ดำเนินงานโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหาร นการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรกองหินใต้น้ำ แนวทางการจัดการขีดความสามารถการรองรับด้านนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณกองหินใต้น้ำในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะกองหินใต้น้ำที่ค้นพบใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น กองหิน Unseen ในจังหวัดระยอง โครงการฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลจากกิจกรรมดำน้ำลึกบริเวณกองหินใต้น้ำที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยว การเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว

8608bd68-7365-4f25-9932-64a8d
c817eb93-e81f-41ab-a030-bfe26

นายสรรเพชญ ร่มพระคุณ ไดร์มาสเตอร์(ผู้นำนักดำน้ำ)ได้เปิดเผยว่ากองหินอันซินแห่งนี้เพิ่วค้นพบ มีพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร เป็นพื้นทรายมีหินปะปนอยู่คล้ายเป็นสันดอน มีประการังหลากหลายชนิด เช่นประการังเขากวาง ประการังดอกเห็ด ประการังภูเขาไฟ และอื่นๆอีกมาก ปลาหลากหลายชนิด ปลาสวยงาม เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับประการัง ระดับน้ำไม่ลึกมาก เหมาะสำหรับดำน้ำ ลึก 12-15 เมตรแสงแดดส่องถึงพื้นพอเหมาะในการเจริญเติบโตของประการัง อยู่ห่างจากท่าเรือบ้านเพ 12 ไมล์ทะเลไปทางทิศใต้ระหว่างร่องเดินทะเลขนาดใหญ่

3acfb487-d20c-48dd-be72-0c8af

 ด้านนางเน่งน้อย ยศสุนทร ประธานกลุ่มSOS กล่าวว่าทางกลุ่มของเราออกมาเก็บขยะใต้น้ำตามแนวปะการังทั่วประเทศ เป็นกลุ่มที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติใต้ทะเล

b12e9a61-387c-48f2-850a-a0525

น.ส.อมรรัตน์ อินทุเวศ ผู้ร่วมมาดำน้ำเก็บขยะและชมปะการังบริเวณกองหินอันซิน เผยว่า เป็นกองหินที่มีปะการังที่สวยมากแห่งหนึ่งในทะเลภาคตะวันออก มีปะการังหลากหลายชนิด ปลาสวยงาม ปลาเยอะ ล้วนสวยๆ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อยากเชิญชวนนัำดำน้ำมาดำน้ำดูที่หินอันซินแห่งใหม่นี้ 

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ ของ ตะลึงพบจุดดำน้ำลึกแห่งใหม่ใกล้เกาะเสม็ด แหล่งพันธุ์ปะการังเขากวางที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook