FAAMAI ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลอาร์ตแห่งใหม่ ใจกลางสามย่าน

FAAMAI ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลอาร์ตแห่งใหม่ ใจกลางสามย่าน

FAAMAI ศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัลอาร์ตแห่งใหม่ ใจกลางสามย่าน
Sarakadeelite

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล หรือ FAAMAI (Faculty of Fine and Applied Arts Multidisciplinary Art Innovation Center) ซึ่งได้ทำการเปิดห้องปฏิบัติการด้านดิจิทัลอาร์ตอย่างเป็นทางการไปในค่ำคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ใจกลางสามย่าน ปทุมวัน

faamai-2

FAAMAI โดมยักษ์สีขาวสูง 17.5 เมตร จุคนได้สูงสุด 1,000 คนแห่งนี้ริเริ่มโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การลงนามในความตกลง 3 ฝ่าย (MOU) ร่วมกับสำนักทรัพย์สินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่บุกเบิกและทดลองศิลปะแขนงใหม่ในด้านดิจิทัลอาร์ต

พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์รวมถึงศิลปินทั้งในและนอกประเทศได้จัดแสดงนิทรรศการโดยมีดิจิทัลอาร์ตเป็นพื้นฐาน และเปิดกว้างผสมผสานสำหรับหลากหลายทักษะ หลายศาสตร์ที่จะมารวมอยู่ในแขนงดิจิทัลอาร์ตนี้ไม่ว่าจะการเขียนโค้ด Projection Mapping, AR, VR หรือ Interactive Live Performance ก็ตาม 

สำหรับประเทศไทยนั้นที่ผ่านมาดิจิทัลอาร์ตอาจจะโดดเด่นในแง่ของอนิเมชั่น ซึ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ศิลปะแขนงดิจิทัลอาร์ต หรือ มีเดียอาร์ต ได้พัฒนาไปไกล ข้ามศาสตร์ และทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ตามมามากมาย เหตุผลหนึ่งคือประเทศเหล่านั้นอุดมไปด้วยเทคโนโลยี เวที และระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานดิจิทัลอาร์ต ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่กำลังหมุนโลกนี้อยู่

ตรงข้ามกับในประเทศไทยที่เวที ห้องปฏิบัติการ สตูดิโอสำหรับดิจิทัลอาร์ตโดยเฉพาะนั้นมีน้อยเต็มที และนี่ก็เป็นเหตุผลในการมาของ FAAMAI เวทีสำหรับดิจิทัลอาร์ตโดยเฉพาะที่ใช้โครงสร้างสามเหลี่ยมต่อกันจนกลายเป็นโดมโค้ง สามารถฉายภาพได้แบบ 360 องศา ทั้งในและนอกโดม ปลดล็อคข้อจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้งานดิจิทัลอาร์ตได้กลายเป็นพระเอกของห้องปฏิบัติการจริงๆ

Fact File

ติดตามกิจกรรม นิทรรศการต่างๆ จาก FAAMAI ได้ที่ chulafaamai.com หรือ www.facebook.com/chulafaamai
ตั้งอยู่ข้างๆ กับอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย