เกาะญวน แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครสวรรค์ สวยเหมือนอยู่เกาหลี!

เกาะญวน แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครสวรรค์ สวยเหมือนอยู่เกาหลี!

เกาะญวน แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครสวรรค์ สวยเหมือนอยู่เกาหลี!

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ลานน้ำตก บริเวณร่องน้ำด้านในเกาะญวน นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ ปลาตะเพียน จำนวน 20,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และปลาบิ๊กหวาย จำนวน 2,000 ตัว จากร้านก๋วยเตี๋ยวไกวเปล ลงในแหล่งน้ำบริเวณร่องน้ำด้านในเกาะญวน

105703339
115928513
116802910

ทั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวนซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่รับน้ำใช้จากชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความสำคัญต่อปัญหามลภาวะทางน้ำ เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต น้ำที่ใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้งออกมาซึ่งน้ำที่ถูกปล่อยทิ้งออกมานั้นไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของครัวเรือนชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนแต่เป็นน้ำเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำทั้งในเรื่องของสี ความสกปรก และกลิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชน จากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเทศบาลนครนครสวรรค์จึงดำเนินการจัดตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา บนพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เกาะญวน มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เพื่อบำบัดน้ำเสีย ลดมลพิษทางน้ำ โดยตระหนักเห็นถึงคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพยั่งยืน มีปริมาณน้ำเสียเฉลี่ยมากกว่า 36,000 ลบ.ม. ต่อวัน

114093364
116262597

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครนครสวรรค์ได้นำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้รดน้ำต้นไม้ในอุทยานสวรรค์ เกาะกลาง ใช้เติมน้ำเข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษาระดับน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน และที่สำคัญน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่จะถูกปล่อยผ่านลงยังลำน้ำด้านในเกาะญวนก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานเดชาติวงศ์ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายของชาวนครสวรรค์ และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง โดยพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยน้ำตก ทางเดิน ที่จัดสร้างไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งมีแนวคิดในการจัดสร้างน้ำพุ การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การจัดสร้างงานศิลปะประติมากรรมเมือง การตกแต่งผนังเขื่อนด้วยงานศิลปะ พร้อมกันนี้นอกจากการปล่อยพันธุ์ปลาในโอกาสดังกล่าวนี้แล้ว เทศบาลนครนครสวรรค์ยังกำลังทดสอบการเลี้ยงพันธุ์ปลาคราฟซึ่งเป็นปลาสวยงาม ในน้ำที่ผ่านการบำบัดภายในโรงบำบัดน้ำเสียและอุทยานสวรรค์ก่อนจะนำมาปล่อยให้อยู่อาศัยในบริเวณน้ำตกภายในร่องน้ำด้านในเกาะญวน เพื่อแสดงถึงคุณภาพน้ำภายหลังจากการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

106097156
116223620

ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับรางวัลและผ่านมาตรการการรับรอง ทั้งในส่วนของ รางวัลที่ 1 ระดับอาเซียน โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้านน้ำ (ASEAN ESC AWARD 2014) , รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 , รางวัลแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Ecological City Eco-City) ปี 2561 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ ( Eco-City ) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ

อัลบั้มภาพ 12 ภาพ ของ เกาะญวน แลนด์มาร์คแห่งใหม่นครสวรรค์ สวยเหมือนอยู่เกาหลี!