ทะเลหมอกสองแผ่นดินบ้านกาแป๊ะฮูลู แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเบตง

ทะเลหมอกสองแผ่นดินบ้านกาแป๊ะฮูลู แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเบตง

ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา นายสาธิต ดาเด๊ะ ประธานชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู ได้นำทีมสำรวจทะเลหมอกสองแผ่นดิน บ้านกาแป๊ะฮูลูและนักท่องเทียวในพื้นที่ เดินทางไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดิน บ้านกาแป๊ะฮูลู เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีความสูงที่สุด เป็นอันดับ 1 ในบรรดาจุดชมวิวทะเลหมอกในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 712 เมตร หรือ 2,335 ฟุต ส่วนอันดับ 2 จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 611 เมตร อันดับที่ 3 จุดชมวิวทะเลหมอกกุนุงซิลิปัต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 608 เมตร อันดับ 4 จุดชมวิวทะเลหมอกควนโต๊ะนิ บ้านวังใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 606 เมตร และอันดับ 5 จุดชมวิวทะเลหมอกบ้านจาเราะกางา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 467 เมตร โดยนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาถึง ต่างนำสมาร์ทโฟนมาเก็บภาพความประทับใจ ความสวยงามของทะเลหมอกสองแผ่นดินแห่งนี้ สัมผัสเห็นหมอกขาวโพลน ปกคลุมภูเขาน้อยใหญ่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี งดงามราวจินตนาการภาพวาดของศิลปิน ได้ฟิลโรแมนติกสุดๆ และสามารถมองเห็นเขาสองพี่น้อง หรือ เขานมสาว ที่อยู่ฝั่งอำเภอฮูลูเปรัค (อำเภอกริก) รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ได้อย่างชัดเจน

s__8888378
s__8896625

นายสาธิต ดาเด๊ะ ประธานชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า จุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดิน บ้านกาแป๊ะฮูลู อยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จึงกลายเป็นทะเลหมอกสองแผ่นดิน ทิศเหนือติดกับชุมชนกาแป๊ะฮูลู ทิศใต้ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตก ติดกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันออก ติดกับหลักเขต 52 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจจะต้องติดต่อทีมงานของชุดสำรวจทะเลหมอก หรือติดต่อผ่านแอดมินเพจทะเลหมอกกาแป๊ะฮูลู ทะเลหมอกสองแผ่นดิน  และต้องเตรียมอาหารที่ฮาลาล ห้ามนำเหล้า เบียร์เข้ามาในพื้นที่เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลิม และที่สำคัญต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

s__8896630

ประธานชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลู  กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้ชุมชนตื่นจากการหลับไหล เพราะกระแสการพัฒนาเมืองเบตง ให้เป็นเมืองต้นแบบ การท่องเที่ยวครบวงจร ที่กำลังจะมีสนามบิน และสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวอำเภอเบตง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ชุมชนบ้านกาแป๊ะฮูลูจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา โดยชูธรรมชาติที่สวยงาม และวิถีชีวิตแบบเบตงแท้ๆ เพื่อเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว ในยุคติจิตอลต่อไป

s__8896631

นายอับดุลราพา ยามา ทีมสำรวจทะเลหมอกกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า สำหรับการเดินทางนั้นจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ จากชุมชนกาแป๊ะฮูลู ถึงทางขึ้นเขา ระยะทาง 3.5 กม. จากนั้นเดินเท้าถึงจุดชมวิว อีก 500 เมตร โดยระหว่างทางจะผ่านบ่อเก็บน้ำบ้านกาแป๊ะฮูลู พร้อมกับชมพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด อาทิ ต้นเสม็ดแดง ตลอด 2 ข้างทาง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผื่นป่าธรรมชาติ  ผู้ที่จะไปชมความงามของทะเลหมอกแห่งนี้ควรเดินทางขึ้นไปตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นไม่เกิน 9 โมงเช้า ทะเลหมอกก็จะค่อย ๆ จางหายไป เหลือไว้แต่เพียงทัศนียภาพอันงดงามของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและชื่นชม ภาพ/ข่าว อดินันท์ มะลี อ.เบตง จ.ยะลา 084-8559605