สะพายเป้เที่ยว ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ที่ สระแก้ว

สะพายเป้เที่ยว ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ที่ สระแก้ว

สะพายเป้เที่ยว ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ที่ สระแก้ว

วันนี้เราจะพาทุก ๆท่านเดินทางไปที่ บ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วไปชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน    จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ อยู่บน พื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่

s__124739590
s__124739591(1)

ที่มาของคำว่า “ละลุ” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” มีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ละลุเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผาบ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน

s__124739595
s__124739601

และในทุก ๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อย ๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน และในบางพื้นที่ ก็จะมีละลุที่มีสีน้ำตาลทองตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าวกลางพื้นที่ทำนาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมาก จนได้รับขนานนามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวที่สนใจอยากชมปรากฏการณ์ธรรมชาติละลุจะต้องจอดรถไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการยุบตัวและเสียหาย จากการขับรถเข้าไปเอง แต่จะมีการให้บริการรถอีแต๊กของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปชมละลุและจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมถึงยุวมัคคุเทศก์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของละลุอีกด้วย

s__124739602
s__124739605

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ มีอีกหลายอย่างเช่น   เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ปั่นจักรยาน นั่งรถอีแต๋นชมละลุและวิถีชุมชน เช่น ทำนา ทำไร่พริก เกษตรตามทฤษฎีเกษตรพอเพียง บ่อปลา  เดินป่งท่องไพรชม 2 อุทยานฯ (อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา) ช่วงตุลาคม - พฤษภาคม - ชมฝูงไก่ป่านับร้อยที่วัดป่าหนองผักแว่น  ชมการแสดงผักพื้นบ้านของนักเรียนรในชุมชน เช่น การแสดงโปงลาง รำวงพื้นบ้าน บายศรีสู่ขวัญ  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติปางสีดา เช่น ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ชมฝูงนกอ้ายงั่วและนกน้ำ นานาชนิดใน "เทศกาลดูนกน้ำ ตามเส้นทางนกงู" ณ อ่างเก็บน้ำพระปรง อำเภอวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว หรือช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ในงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ สะพายเป้เที่ยว ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์ที่ สระแก้ว