"เราเที่ยวด้วยกัน" ไปเที่ยวคนเดียววันธรรมดา รับเงินเพิ่มเป็น 900 บาท

"เราเที่ยวด้วยกัน" ไปเที่ยวคนเดียววันธรรมดา รับเงินเพิ่มเป็น 900 บาท
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีกรณีอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้จากการประชุมในวันนี้ก็คือ รัฐบาลเพิ่มเงินสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จาก 600 บาท เป็น 900 บาท

อย่างไรก็ตาม การให้เพิ่มจำนวนเงินนี้ รัฐบาลไม่ได้ให้สิทธิ์กับทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว แต่กำหนดเงื่อนไข “เฉพาะกรณีการเที่ยวคนเดียวในวันธรรมดาเท่านั้น” ส่วนการเที่ยวตามรายละเอียดเดิมที่มีในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เที่ยวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) รัฐบาลยังคงจ่ายราคาเดิมที่ 600 บาท

โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีรายละเอียดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

  • รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหารหรือท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  • จะได้รับคูปองอาหารหรือท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวัน check-out
  • คูปองอาหารหรือท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

  • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
  • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
  • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563