พาไปชมภูเรือในช่วงวันหยุดยาว ทะเลหมอกจัดเต็มต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

พาไปชมภูเรือในช่วงวันหยุดยาว ทะเลหมอกจัดเต็มต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

พาไปชมภูเรือในช่วงวันหยุดยาว ทะเลหมอกจัดเต็มต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีนักท่องเที่ยวที่หลวงเสน่ห์ความสวยงามและสัมผัสอากาศเย็น เดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะ ดูพระอาทิตย์ขึ้น ชมทะเลหมอกยามเช้า สูดอากาศเย็น อุณหภูมิ 18 องศา หลังมีการปิดมาตรการป้องกันโควิด-19 และเพิ่งเปิดทดสอบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือแบบ new normal เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 ที่ผ่านมา

นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ได้มีการจัดมาตรการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีการมีมาตรการป้องกันโควิด-19 เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงบริเวณด่านทางเข้า จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทั้งขาเข้าและขาออก โดยกำหนดให้รถเข้าออกทางเดียวเท่านั้น ขณะที่บนยอดภูเรือได้ติดป้ายเตือนเรื่องการเว้นระยะห่างและจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภัยเป็นระยะๆ และการจัดการขยะโดยขอให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับไปทิ้งด่านล่างเพื่อความสะอาดของธรรมชาติ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ พาไปชมภูเรือในช่วงวันหยุดยาว ทะเลหมอกจัดเต็มต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว