เปิดรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ AirAsia Unlimited Pass บินคุ้มแบบบุฟเฟต์จาก AirAsia

เปิดรายละเอียดเงื่อนไขการใช้ AirAsia Unlimited Pass บินคุ้มแบบบุฟเฟต์จาก AirAsia

หลังจากที่ทาง Air Asia ได้เปิดให้ซื้อแพ็คเกจบินคุ้มแบบบุฟเฟต์ (AirAsia Unlimited Pass) ป็นวันแรกในวันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ซึ่งกระแสนี้ได้กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ทันทีในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางในประเทศ เพราะด้วยสนนราคาแพ็คเกจเพียงแค่ 2,999 บาท แลกมากับการได้บินคุ้มทั่วประเทศไทยกี่ครั้งก็ได้ไปจนถึงปลายปี 2563 หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีอายุการใช้งานถึง 1 ปีเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแพ็คเกจนี้กันนั้น ลองมาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้บริการกันให้ละเอียดกันก่อนดีกว่า Sanook Travel ได้รวบรวมรายละเอียดมาให้ทุกคนแล้วครับ

เกี่ยวกับตั๋ว AirAsia Unlimited Pass

1.AirAsia Unlimited Pass เป็นบริการสำหรับสมาชิก BIG ในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง และบุคคลที่จะทำการสำรองที่นั่งได้นั้นต้องเป็นผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG AirAsia Unlimited Pass แต่ละใบกำหนดผู้ใช้เพียง 1 ท่านสำหรับบัญชีสมาชิก BIG เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้

2.AirAsia Unlimited Pass ไม่มีจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นสมาชิก BIG ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิก BIG ได้ซื้อ AirAsia Unlimited Pass และดำเนินการสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่าย บุคคลที่สาม หรือผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

3.AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน มอบ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีการโอน AirAsia Unlimited Pass หรือสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ถือ AirAsia Unlimited Pass ให้ถือว่า AirAsia Unlimited Pass ใบนั้นถูกยกเลิกโดยทันที

4.AirAsia Unlimited Pass จำหน่ายให้กับสมาชิก BIG ผ่าน airasia.com และแอร์เอเชียโมบายแอปพลิเคชั่นเท่านั้น

5.หลังจากซื้อ AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการสำรองที่นั่ง ในเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6.การซื้อ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points แต่อย่างใด การใช้งาน AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points และเที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ถูกนับคะแนนโบนัสแต่อย่างใด อีกทั้งทั้งไม่สามารถใช้ BIG Points ซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้

7.เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass แล้ว ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG (เช่น ชื่อ และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน

8.AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ช่วงเวลาการจำหน่ายและใช้งาน

1.ระยะเวลาจำหน่าย AirAsia Unlimited Pass 29 มิ.ย. 2563 (10.00 น.) - 5 ก.ค. 2563 (23.59 น.)

2.ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน 29 มิ.ย. 2563 - 26 พ.ย. 2563

3.ระยะเวลาเดินทาง 20 ก.ค. 2563 - 17 ธ.ค. 2563

4.AirAsia Unlimited Pass จำกัดจำนวนการจำหน่ายไว้ที่ 100,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์ตามลำดับผู้ซื้อที่ชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อน

5.วันที่จำหน่าย วันแลกเที่ยวบิน และวันเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass นั้นเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นของไทย (GMT+7)

6.ระยะเวลาการจำหน่ายและระยะเวลาการเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass จะไม่มีการขยายเวลาออกไป และไม่สามารถแลกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนและหลังระยะเวลาเดินทางที่กำหนดได้

7.กรณีที่ AirAsia Unlimited Pass ไม่ถูกนำมาใช้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

การใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบิน

1.การแลกเที่ยวบินผ่าน AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน คอลเซ็นเตอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายได้

2.ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG เพื่อใช้ AirAsia Unlimited Pass โดยแลกเที่ยวบินผ่าน airasia.com/deals หรือ แอร์เอเชียแอพ

3.ก่อนทำการแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG นั้นถูกต้อง โดยหลังจากที่มีการเริ่มสำรองที่นั่งเป็นครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้

4.โปรโมชั่นโค้ดจะถูกมอบให้สำหรับการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการภายใต้ AirAsia Unlimited Pass

5.โปรโมชั่นโค้ดแต่ละชุดที่มากับ AirAsia Unlimited Pass สามารถแลกเที่ยวบินแบบไป-กลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของเที่ยวบินนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากที่นั่งไม่ว่างสำหรับเที่ยวบินขากลับ ราคาส่วนลดผ่านโปรโมชั่นโค้ดจะสามารถใช้ได้แค่เที่ยวบินขาไปเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินขากลับ ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนตามที่แสดงบนเว็บไซต์ ผู้โดยสามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass สำหรับเที่ยวบินขาเดียวได้ และโปรโมชั่นโค้ดไม่สามารถใช้แลกเที่ยวบินพร้อมการบริการรถและเรือรับส่ง

6.การแลกเที่ยวบินจะใช้ได้แต่เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับบริการเสริม ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ แต่ถ้ามีผู้โดยสารสามารถชำระได้ในขณะที่ดำเนินการสำรองที่นั่ง

7.สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินที่มีการระบุว่า "ส่วนลด 100%" อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางในเที่ยวบินอื่นได้โดยต้องชำระค่าโดยสารเต็มราคาตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์

8.สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะการเดินทางแบบจุดต่อจุดเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับการเดินทางต่อเครื่องได้

9.สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย รหัส FD ที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น (ทั้งขาไปและขากลับ)

10.การสำรองที่นั่งด้วย AirAsia Unlimited Pass จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน

11.เนื่องจากการใช้เครดิตแลกเที่ยวบินนั้นมีข้อจำกัดและยังขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ อาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับให้บริการได้ในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน อย่างเช่นในช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปิดภาคเรียน เป็นต้น การใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่รับประกันสิทธิในการเดินทางสำหรับแต่ละเที่ยวบินได้ ซึ่งกำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าของ AirAsia Unlimited Pass และสายการบินไทยแอร์เอเชีย สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

12.ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกัน ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้มากกว่า 1 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกันจากเมืองต้นทางเดียวกัน โดยการสำรองที่นั่งดังกล่าวอาจถูกยกเลิกโดยกะทันหันและโดยอัตโนมัติ

13.ผู้โดยสารสามารถไม่มาปรากฎตัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาปรากฎตัวมากกว่าจำนวนที่กำหนด สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass รวมไปถึงเที่ยวบินในอนาคตที่ได้สำรองที่นั่งและ/หรือได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

14.สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้:

- การซื้อ การแลก และ/หรือ การใช้ AirAsia Unlimited Pass ของผู้โดยสาร

- ผู้โดยสารไม่สามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้โดยสารไม่ถูกต้อง

- ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้เนื่องจากทำรหัสผ่านหาย หรือไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ถูกต้องได้

- ใช้งาน AirAsia Unlimited Pass โดยไม่ได้รับอนุญาต

15.ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครอง ตลอดจนต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง และประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะต้องเดินทางผ่านที่ได้บัญญัติไว้

การยืนยันการแลกเที่ยวบิน/การสำรองที่นั่ง

1.การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น

2.เมื่อมีการใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินเสร็จสิ้นและการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งโดยการใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้

3.หากเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารถูกยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เลื่อนกำหนดการเดินทาง เปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทาง หรือเกิดความล่าช้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางถึงเมืองปลายทางอันเนื่องจากผลของการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว การพลาดเวลาต่อเครื่องอันเกิดขึ้นมาจากแอร์เอเชีย เที่ยวบินล่าช้า หรือการระงับเที่ยวบินดังกล่าวอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยแอร์เอเชีย หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือด้านพาณิชย์ ไทยแอร์เอเชีย จะพิจารณาการชดเชยดังต่อไปนี้:

- ดำเนินการนำท่านเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆ ของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางในเวลาใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- คืนเงินค่าน้ำหนักสัมภาระ อาหาร หรือบริการเลือกที่นั่งที่ท่านได้ซื้อไว้แล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้ว

4.ในกรณีที่ท่านไม่มาปรากฎตัว สายการบินฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้วเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

1.AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

2.สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3.ในกรณีที่สายการบินฯ ตรวจพบการกระทำที่ผิดปกติ น่าสงสัย ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อฉลในการซื้อ หรือแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและยกเลิกเที่ยวบินที่ได้สำรองด้วย AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

4.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองใดที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย AirAsia Unlimited Pass ,ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ

5.สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือยกเลิก AirAsia Unlimited Pass ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทดแทน หรือแทนที่ AirAsia Unlimited Pass ด้วยผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีมูลค่าทัดเทียมกันได้เป็นครั้งคราว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.การซื้อและการใช้งาน AirAsia Unlimited Pass ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

7.ผู้โดยสารยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ป้องกัน และค่าเสียหายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นกับสายการบินฯ (รวมถึงการเสียโอกาส ความสูญเสียใดๆ ก็ตามอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน) ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และการกระทำของบุคคลที่สาม การดำเนินการ การเรียกร้อง ความต้องการ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย การบาดเจ็บ การตาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน สิทธิในการเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคล การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง) การตอบแทน และความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการซื้อ AirAsia Unlimited Pass

8.ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AirAsia Unlimited Pass ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทย