สะพานไม้ไผ่บ้านเตยโคราช เขียวขจีต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

สะพานไม้ไผ่บ้านเตยโคราช เขียวขจีต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

สะพานไม้ไผ่บ้านเตยโคราช เขียวขจีต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว

สะพานไม้ไผ่บ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนาแล้ว หลังปิดช่วงโควิด-19 ระบาดมานานหลายเดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  โดยวันนี้ ( 19 มิถุนายน 2563 ) นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย และชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปกลางทุ่งนา ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านเตย ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

โดยร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ทอดยาวไปกลางทุ่งนา เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร จากเดิม 400 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมบรรยากาศทุ่งข้าวที่สวยงามและกำลังเขียวขจี รวมทั้ง ได้เดินถ่ายรูปชิล ๆ ตามอัธยาศัย  ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้ชมแปลงนาข้าวสาธิต  สนุกกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันได้   โดยผู้ที่สนใจแวะเที่ยวสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เพราะเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องสวยงามกำลังดี ซึ่งทางอำเภอพิมาย เตรียมจะต่อยอด "สะพานไม้ไผ่" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงหลังฟื้นฟูโควิด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ ของ สะพานไม้ไผ่บ้านเตยโคราช เขียวขจีต้อนรับการกลับมาของการท่องเที่ยว