เข้าฟรี! สวนสัตว์ 6 แห่งทั่วเมืองไทย

เข้าฟรี! สวนสัตว์ 6 แห่งทั่วเมืองไทย

หลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก รวมไปถึงเหล่าสวนสัตว์ในเมืองไทยที่ต้องปิดการให้บริการไปชั่วคราว จนมาถึงในช่วงนี้สถานการณ์ COVID-19 ในเมืองไทยเริ่มที่จะดีขึ้น ไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมาเป็นเวลาตดต่อกันหลายวันแล้ว ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ เริ่มเปิดให้บริการตามปกติตามมาตรการคลายล็อกของรัฐบาล

และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์เองก็จะกลับมาเปิดให้บริการแล้วเช่นกัน โดยในช่วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 นี้ จะมีการเปิดสวนสัตว์ให้เข้าชมฟรีถึง 6 แห่งทั่วประเทศได้แก่ 

1.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

2.สวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

3.สวนสัตว์สงขลา จ.สงขลา

4.สวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

5.สวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

6.อาณาจักรช้างสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ซึ่งเงื่อนไขในการเที่ยวสวนสัตว์นั้น ในแต่ละวันสวนสัตว์แต่ละที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมวันละไม่เกิน 2,000 คน แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ ช่วงเช้า 08.00 -12.00 น. ช่วงบ่าย 12.00 -17.00 น. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Zoo New Normal เที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องจองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.eventpop.me/e/9040/zoo%20Thailand หรือจองผ่านทางโทรศัพท์ และแอปพลิเคชันของสวนสัตว์ก็ได้

เบอร์ติดต่อสวนสัตว์แต่ละที่

- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เบอร์ติดต่อ 034 318 444
- สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 053 221 179
- สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 083 372 0404
- สวนสัตว์สงขลา เบอร์ติดต่อ 074 598 555
- สวนสัตว์อุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 045 252 761
- สวนสัตว์ขอนแก่น เบอร์ติดต่อ 086 455 6341