King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์

King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์

King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คิง เพาเวอร์ เชิญชวนคนไทยรวมพลังไทยร่วมมือกัน ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ อย่างรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมมุ่งมั่นดูแลทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่หยุดชะงักเริ่มขับเคลื่อน
ได้อีกครั้ง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ต้องปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันในวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอันอาจส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นทั้งด้านสังคมและธุรกิจ

คิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้การกลับมาใช้ชีวิตในวิถีใหม่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรการเปิดให้บริการ King Power Care Power ให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิงได้อย่าง "มั่นใจ" ในทุกขั้นตอนของการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกระดับมาตรการสุขอนามัยด้วยการนำ Innovative Real Time Dashboard มาประมวลผลจำนวนผู้เข้าใช้บริการในอาคารทั้งหมด

พร้อมแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time หลังจากผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าช้อปปิงและรับประทานอาหารนอกบ้านได้อย่างมั่นใจ ถึงพร้อมด้วยการบริการเหนือระดับที่มอบให้มากกว่าความ "อุ่นใจ" เพื่อคนไทยจะได้ "สุขใจ" กับการใช้ชีวิตนอกบ้านอีกครั้ง

 

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook