King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์

King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

คิง เพาเวอร์ เชิญชวนคนไทยรวมพลังไทยร่วมมือกัน ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ อย่างรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมมุ่งมั่นดูแลทุกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้วันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่หยุดชะงักเริ่มขับเคลื่อน
ได้อีกครั้ง ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่ต้องปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันในวิถีชีวิตใหม่ที่เรียกว่า New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอันอาจส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นทั้งด้านสังคมและธุรกิจ

คิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้การกลับมาใช้ชีวิตในวิถีใหม่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสุขอนามัย ตามมาตรการเปิดให้บริการ King Power Care Power ให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิงได้อย่าง "มั่นใจ" ในทุกขั้นตอนของการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกระดับมาตรการสุขอนามัยด้วยการนำ Innovative Real Time Dashboard มาประมวลผลจำนวนผู้เข้าใช้บริการในอาคารทั้งหมด

พร้อมแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time หลังจากผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าช้อปปิงและรับประทานอาหารนอกบ้านได้อย่างมั่นใจ ถึงพร้อมด้วยการบริการเหนือระดับที่มอบให้มากกว่าความ "อุ่นใจ" เพื่อคนไทยจะได้ "สุขใจ" กับการใช้ชีวิตนอกบ้านอีกครั้ง

 

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์

King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์
King Power Care Power มาตรการในวิถีชีวิตใหม่จาก คิง เพาเวอร์