ผู้ว่าฯ โคราชไฟเขียว คลายล็อกธุรกิจโรงแรม 1 มิ.ย. 63 เปิดดำเนินการได้

ผู้ว่าฯ โคราชไฟเขียว คลายล็อกธุรกิจโรงแรม 1 มิ.ย. 63 เปิดดำเนินการได้

ผู้ว่าฯ โคราชไฟเขียว คลายล็อกธุรกิจโรงแรม 1 มิ.ย. 63 เปิดดำเนินการได้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนปรนสำหรับธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราช ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของโคราช โดยรวมเริ่มดีขึ้น และใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว ที่ผ่านมา จ.นครราชสีมา ได้คลายล็อคและผ่อนปรนธุรกิจ กิจกรรม กิจการ ไปแล้วหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลายและสามารถดำเนินธุรกิจได้ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้มข้น เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับธุรกิจโรงแรม คาดว่าจะให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ โดยให้โรงแรมแต่ละแห่ง แจ้งมายังจังหวัดว่า มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแค่ไหน มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดให้หรือไม่ หากพร้อมก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันที

ส่วนมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางจังหวัดนครราชสีมา จะนำงบในส่วนของข้าราชการทั้งหมดที่จะใช้ในการจัดงานประชุม สัมมนา มาสนับสนุนและจัดงานต่างๆ ภายในโรงแรมโคราชทุกแห่งที่มีความพร้อมเปิด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น และจะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้สามารถกลับมาจัดงานได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข เพื่อให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดกลับมาคึกคัก ประชาชนคนในท้องถิ่นมีงานและมีเงินใช้ ซึ่งเราทุกคนจะต้องร่วมมือและช่วยกันเพื่อให้โคราชกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด.