ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด 24 สนามบินทั่วประเทศไทย

ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิด 24 สนามบินทั่วประเทศไทย

กรมท่าอากาศยานเปิดเผยว่าจะขอปรับเปลี่ยน เวลาเปิด-ปิดของสนามบิน 24 แห่งทั่วประเทศไทย เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.2563 โดยมีสนามบินที่จะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ดังต่อไปนี้

- ท่าอากาศยานสกลนคร เปิด-ปิดเวลา 07.00-18.00 น.

- ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิด-ปิดเวลา 07.00-18.30 น.

- ท่าอากาศยานกระบี่, ท่าอากาศยานพิษณุโลก, ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เปิด-ปิดเวลา  07.00-19.00 น. 

- ท่าอากาศยานขอนแก่น, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, ท่าอากาศยานชุมพร, ท่าอากาศยานลำปาง, ท่าอากาศยานเลย, ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอด, ท่าอากาศยานนครพนม, ท่าอากาศยานนครราชสีมา, ท่าอากาศยานน่านนคร, ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์, ท่าอากาศยานหัวหิน, ท่าอากาศยานแพร่, ท่าอากาศยานแม่สอด, ท่าอากาศยานระนอง, ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด, ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานปาย เปิด-ปิดเวลา 07.30-18.00 น. 

- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เปิด-ปิดเวลา 09.00-17.00 น.

602256