บ้านอีต่องประกาศปิดเพิ่มอีก 1 เดือน หลังสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ปลอดภัย

บ้านอีต่องประกาศปิดเพิ่มอีก 1 เดือน หลังสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่ปลอดภัย

หลังจากที่เมื่อเดือนก่อนทางผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบ้านอีต่องได้ออกมาประกาศปิดรับนักท่องเที่ยวและงดกิจกรรมท่องเที่ยวทุกชนิดที่บ้านอีต่อง เป็นระยะเวลา หนึ่งเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

มาจนถึงวันนี้ผ่านระยะเวลามากว่า 1 เดือน สถานการณ์ของ COVID-19 นั้นยังไม่สามารถควบคุมได้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการและผู้นำหมู่บ้านจึงได้มีการประชุมหามติเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้ข้อสรุปว่าจะทำการปิดการท่องเที่ยวที่บ้านอีต่องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเดือน ซึ่งหากมีการพิจารณาว่าแนวโน้มการควบคุมโรคนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วอาจจะมีความเห็นให้กลับมาเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเร็วขึ้น ทั้งนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์กันต่อไป