The Emerald Hotel Bangkok ประกาศปิดลงชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

The Emerald Hotel Bangkok ประกาศปิดลงชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

The Emerald Hotel Bangkok ประกาศปิดลงชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ในเมืองไทยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้แบบ 100 เปอร์เซ็นตื ทางภาครัฐจึงออกนโยบายหลายๆ อย่างเพื่อให้เกิดการควบคุมการแพร่เชื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของภาคเอกชนที่ต้องยอมเสียสละทำตามนโยบายของรัฐเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ

หลายๆ โรงแรมและร้านอาหารต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อลดความหนาแน่นของผู้คน ดั่งเช่นโรงแรม The Emerald Hotel Bangkok โรงแรมหรูใจกลางเมืองกรุงเทพ ที่เพิ่งจะมีประกาศออกมาว่าจะทำการปิดโรงแรมเป็นการชั่วคราว เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

s__39337994

โดยโรงแรมจะปิดให้บริการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อยไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางเราจะแจ้งให้ทราบในภายหลังครับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook