เกาะสมุยประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราว

เกาะสมุยประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราว

เกาะสมุยประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่มีกระแสออกมาว่าทางจังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ประกาศปิดเกาะสมุย ทางด้านผุ้ว่าราชการจังหวัด นายวิชวุทย์ จินโต ได้ออกมาประกาศว่าไม่เป็นค วามจริงแต่อย่างใด เกาะสมุยยังไม่ได้ปิดเกาะ แต่เพียงแค่เข้มงวดเรื่องมาตรการคัดกรองการเข้าออกเท่านั้น

โดยทางเกาะสมุยได้มีการประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7-30 เมษายน 2563 แต่จะยกเว้นหากใช้ในราชการหรือกรณีฉุกเฉิน 

แต่ยังสามารถเดินทางไปเกาะสมุยได้อยู่ทางเรือเฟอร์รี่ โดยก่อนจะเข้าสู่เกาะสมุยนั้นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศา

3.กรอกแบบคัดกรองผู้เดินทาง (ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์) เอกสารแบบคัดกรองมีให้ที่ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก

4.ยื่นแบบคัดกรองที่กรอกเรียบร้อยพร้อมบัตรประชาชนเมื่อเดินทางถึงจุดคัดกรองบนเกาะสมุย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook