แพร่ ประกาศปิดจังหวัด ห้ามคนนอกเข้า-ออก 10-17 เมษายน 2563

แพร่ ประกาศปิดจังหวัด ห้ามคนนอกเข้า-ออก 10-17 เมษายน 2563

แพร่ ประกาศปิดจังหวัด ห้ามคนนอกเข้า-ออก 10-17 เมษายน 2563
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แถลงการณ์ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยกล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ มีมติว่าจะทำการปิดจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกจังหวัด

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ เช่นในด้านของการขนส่งสินค้า อุปโภค-บริโภค ซึ่งจะต้องขอกับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นกรณีไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook