ป้องกันโควิด-19 ชาวบ้านเกาะล้านพร้อมใจกันลงมติให้ปิดเกาะ งดการท่องเที่ยว

ป้องกันโควิด-19 ชาวบ้านเกาะล้านพร้อมใจกันลงมติให้ปิดเกาะ งดการท่องเที่ยว

ป้องกันโควิด-19 ชาวบ้านเกาะล้านพร้อมใจกันลงมติให้ปิดเกาะ งดการท่องเที่ยว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เจ็บแต่จบ! ชาวบ้านเกาะล้านยกมือโหวตมติเห็นด้วยพร้อมใจกันปิดเกาะป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 พร้อมตั้งทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เฝ้าระวัง

361126

จากความหวาดวิตกในทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังกลายเป็นวิกฤตโลก เนื่องด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยหลากหลายจังหวัดต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคกันอย่างเข้มข้นอยู่ในขณะนี้นั้น

361131

คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้นที่บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัว แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วประเทศ

556000004522601_1

ทั้งนี้จากการร่วมหารือดังกล่าวในที่ประชุมได้มีการขอมติการออกเสียงว่าจะสนับสนุนหรือไม่ต่อประ เด็นการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ ชิด โดยผลการออกเสียงพบว่าชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยให้มีการปิดเกาะล้านจนกว่าสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

559000002669501_1

และด้วยปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 อยู่บนพื้นที่เกาะล้านแต่อย่างใด ในที่ประชุมจึงมีการจัดตั้งกรรมการดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวม ถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มติดังกล่าวจากชาวเกาะแล้วจะได้รายงานไปให้ทางเมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ ป้องกันโควิด-19 ชาวบ้านเกาะล้านพร้อมใจกันลงมติให้ปิดเกาะ งดการท่องเที่ยว

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook