ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ห้ามคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ห้ามคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ห้ามคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย ให้ปิดการเข้าออกสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ของบุคคลหรือยานพาหนะ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เป็นการชั่วคราว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศ ปิดจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่ง สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย กับด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟระหว่างประเทศหนองคาย - ท่านาแล้ง ไปแล้ว 

แต่ในประกาศนี้จะเว้นให้ผ่านทางได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้านำเข้าและส่งออก สามารถดำเนินการตามระเบียบกฏหมาย จำกัดคนขับรถบรรทุกสินค้าคันละไม่เกิน 2 คน และทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคายแล้วเท่านั้น

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook