ป้องกัน COVID-19 ประกาศปิดด่านทางบกชายแดนไทย - มาเลเซียชั่วคราว

ป้องกัน COVID-19 ประกาศปิดด่านทางบกชายแดนไทย - มาเลเซียชั่วคราว

ป้องกัน COVID-19 ประกาศปิดด่านทางบกชายแดนไทย - มาเลเซียชั่วคราว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรุ่นแรงของโรคโควิด-19 ทำให้ทางสถานทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีประกาศด่วนออกมาให้ทำการปิดด่านทางบกชายแดนไทย - มาเลเซียเป็นการชั่วคราว 

โดยด่านชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียนั้นจะถูกปิดลงทั้งหมด 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยให้ระงับการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทยของบุคคลทุกสัญชาติ รวมถึงคนไทยในมาเลเซีย ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบกด้วย

90697346_2145708515575852_842

ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า – ออกได้เฉพาะบางจุดนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแถลงการณ์ดังนี้

1.ขอให้พี่น้องคนไทยในมาเลเซียชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว หากไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีความจำเป็นเร่งด่วน

2.กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ทางอากาศเท่านั้นซึ่ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยที่ประสงค์ จะเดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทย ต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ(Fit to Fly) ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการจากโรงพยาบาลและคลิกนิกต่าง ๆ ในมาเลเซียให้ออกเอกสารดังกล่าวได้

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถ ขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ผ่านบริการ ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการกรอกรายละเอียดเพื่อขอเอกสาร รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย hotline ชั่วคราว โทร. มือถือหมายเลข ๐๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒ หรือ หมายเลข 011 1172 1963 หรือหมายเลข 011 1160 8379

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook