ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทุกแห่ง เริ่ม 25 มีนานี้

สำนักอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง!

สำนักอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทางสำนักงานอุทยานแห่งชาติได้มีประกาศออกมาทาง Facebook ในวันนี้ (23/3/2563) ให้ทำการปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก เพื่อความปอลดภัยต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั้งนี้กรณีที่นักท่องเที่ยวได้ทำการจองที่พักกับทางอุทยานสามารถขอเงินคืนหรือเลื่อนการจองที่พักออกไปได้ หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลย โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ โทร 025610777 ต่อ 1719 หรือ 025620760

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook