สวนนกชัยนาทปิดทำการ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่มีกำหนด

สวนนกชัยนาทปิดทำการ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่มีกำหนด

สวนนกชัยนาทปิดทำการ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่มีกำหนด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปิดสวนนกชัยนาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

e32651b8c7166ae0a166e06d799ae

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

77778

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการสวนนกชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดชัยนาท ได้เล็งเห็นถึงการลดความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม จึงขอปิดและงดให้บริการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook