พาไปชมพระพุทธรูปสานด้วยไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย!

พาไปชมพระพุทธรูปสานด้วยไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย!

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง จ.หนองคาย จัดสร้างพระพุทธรูปจากไม้ไผ่ เป็นพระพุทธรูปกระติ๊บข้าวขนาดใหญ่ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ให้เป็นแหล่งรวมใจรวมธรรม พร้อมเตรียมทำพิธีบรรจุหัวใจต้นเดือนธันวาคมนี้

tab05715
tab05718

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และพระครูปริยัติสารโสภิต ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดป่าหนองโง้ง บ้านโนนศิลา ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ได้ร่วมกันตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสานพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดป่าหนองโง้ง ซึ่งเป็นผลงานการจักสานไม้ไผ่ของนายองค์ แสงคำ หรือ สร่าองค์ ช่างหัตถกรรมฝีมือดีภาคเหนือ และชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันจักสานขึ้นตามประสงค์ของทางวัด

tab05732
tab05746

พระครูปริยัติสารโสภิต กล่าวว่า ทางวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละวัดจะมีพระพุทธรูปแบบหล่อปูนเป็นหลัก แต่ทางวัดอยากให้มีความแตกต่าง และสามารถดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดมากขึ้น จึงได้ให้สร่าองค์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและฝีมือดีในงานศิลปหัตถกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำการสานพระพุทธรูปด้วยไม้ไผ่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.60 เป็นต้นมา ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นพระพุทธรูปที่สานด้วยไม้ไผ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 18 ศอก หรือ 9 เมตร สูง 28 ศอก หรือ 14 เมตร ตั้งชื่อว่า พระพุทธเวฬุวันมุนี หรือพระเจ้ากระติ๊บข้าว

tab05761

ด้านนายองค์ แสงคำ หรือ สร่าองค์ กล่าวเสริมว่า พระเจ้ากระติ๊บข้าว เป็นการผสมผสานศิลปะแบบล้านช้าง ล้านนา อินเดีย เนปาล จีน ธิเบต เข้วด้วยกัน จะเป็นพระพุทธรูปองค์แรกและองค์เดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ทำจากไม้ไผ่ ผ่านกรรมวิธีป้องกันแมลง หากตั้งอยู่กลางแจ้ง เกรงว่าจะได้รับพวงจากแดดและฝนจะเป็นอุปสรรคให้องค์พระทรุดโทรมเร็ว อยากให้ทางวัดจัดสร้างโดมครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้องค์พระเจ้ากระติ๊บข้าวประดิษฐานอยู่ได้นานเท่านาน โดยขณะนี้จักสานองค์พระแล้วเสร็จ เหลือพิธีบวงสรวง บรรจุหัวใจ ตามความเชื่อของชาวเหนือที่จะนำสิ่งของมีค่าสมมติว่าเป็นหัวใจ มาบรรจุในองค์พระ แล้วประกอบพิธีพุทธาภิเษก เบิกพระเนตร ก็เป็นอันสมบูรณ์

tab05775

นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ทางวัดได้จัดสร้างพระเจ้ากระติ๊บข้าว ซึ่งแปลกไม่เหมือนใคร สร้างจากไม้ไผ่ นี่จะเป็นแหล่งรวมใจ รวมธรรมให้กับพุทธศาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาพระธรรมให้กับคนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น โดยในวันที่ 9-10 ธ.ค.62 เทศบาลเมืองหนองคาย จะอัญเชิญพระเจ้ากระติ๊บข้าวองค์จำลองไปประดิษฐาน ณ ลานน้ำพุพญานาค อ.เมืองหนองคาย ให้ชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก ช่วงเย็นจะมีการฉลองสมโภช มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นในวันที่ 11 ธ.ค.62 จะทำการเคลื่อนขบวนพระเจ้ากระติ๊บข้าวจำลอง มายังวัดป่าหนองโง้ง ช่วงเย็นจะประกอบพิธีบรรจุหัวใจใส่องค์พระพุทธรูป มีการบวชชีพราหมณ์ พิธีกวนข้าวมธุปายาส โดยคณะอุบาสก อุบาสิกา จากนครเชียงตุงประเทศเมียนมาร์ โดยจะถวายข้าวมธุปายาส 49 ก้อน จุดธูป 1,000 ดอก เทียน 1,000 เล่ม ดอกไม้ 1,000 ดอก ซึ่งพิธีกรรมทั้งหมดจะทำให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว.