วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ อันซีนแดนอีสาน

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ อันซีนแดนอีสาน

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ อันซีนแดนอีสาน
ReviewEsan

สนับสนุนเนื้อหา

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการบริจาคที่ดิน ของนายหวย เพ็งพันธ์ และนางสมัยเพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดา ของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาด้วยความเพียรของเจ้าอาวาส และแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย นามว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543
ปัจจุบันวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม มีพระครูวิจิตรวินัยคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป และสามเณร 2 รูป

56656205_2003301543115250_832
56922838_2003301319781939_513
57154535_2003302003115204_760

ข้อมูลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

  • กิจกรรมน่าสนใจ : ไหว้พระ, ทำบุญ, ปฏิบัติธรรม
  • ตั้งอยู่ : บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
  • Google map : goo.gl/maps/pTFZTeS8PLt
  • การเดินทาง : ตาม Google Map ไปได้เลยครับ หาไม่ยาก

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ อันซีนแดนอีสาน