อุทยานฯ น้องใหม่ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง

อุทยานฯ น้องใหม่ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง

อุทยานฯ น้องใหม่ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง

ชายทะเลฝั่งตะวันออกทางตอนใต้ของไทยในจังหวัดนราธิวาสใครๆ คงนึกถึงแต่ชายหาดชลาทัศ เพราะเป็นทั้งชายหาดและเป็นสวนสาธารณะของเมืองนราธิวาส แต่ลองขับรถล่องลงใต้ ไปตามถนนเลียบทะเลจากนราธิวาส สู่สุไหงโกลก (หมายเลข 4064) ห่างตัวเมืองไปเพียง 3 ก.ม.พอข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางนราจะมีทางเลี้ยวซ้าย เข้าไปเพียง 2.5 ม. ก็จะไปถึงแนวป่าสนร่มรื่นและชายทะเลยาวเหยียด พร้อมทั้งป้ายใหญ่โตชื่อ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

2_resize
5_resize

เขาตันหยง เป็นภูเขาเตี้ยๆ มียอดหลายยอดมีพื้นที่พอประมาณไม่สูงนัก ด้านตะวันออกของภูเขาติดชายทะเลอ่าวไทยติดชายหาด ส่วนด้านตะวันตกติดแนวถนนหมายเลข 4064  ด้านทิศใต้เป็นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์และด้านทิศเหนือจึงเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว-เขาตันหยงนี่เอง

อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มาจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรในบริเวณพื้นที่บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เมื่อหลายปีก่อน ทรงมีพระราชดำริให้มีการปรับปรุงด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น สำนักงานป่าไม้ปัตตานีจึงได้สนองพระราชดำริดังกล่าว    โดยทำการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติพิเศษ ป่าเขาตันหยง ในพื้นที่บริเวณนอกเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยานก่อนในเริ่มแรก มีเนื้อที่ประมาณ 23,278.25 ไร่ แล้วตั้งชื่อว่า วนอุทยานอ่าวมะนาว โดยกรมป่าไม้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2536

1_resize
3_resize

ต่อมาเมื่อ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ไปตรวจราชการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับวนอุทยานอ่าวมะนาวขณะนั้นว่า ควรดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานอ่าวมะนาวให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเสียเพราะพื้นที่โดยรวมประกอบเป็นท้องทะเล  ทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งทะเลที่สมบูรณ์ มีหาดทรายขาวสลับด้วยโขดหินที่สวยงามแปลกตา ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้ว  เป็นที่รูจักกันดีของคนไทยและประเทศใกล้เคียงอย่างมาเลเซีย ประกอบกับวนอุทยานอ่าวมะนาวนั้น มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ซึ่งแต่ก่อนในทุกๆ ปี ประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม จะมีการเสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน ตามพระราชดำริในพื้นที่เป็นประจำ  

7_resize

ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเลจึงได้สนองนโยบายตามที่อธิบดีมอบหมายดังกล่าว  ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาทำการสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวมะนาว  เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป   โดย  ดร. ปลอดประสพ สุรัสวัสดี (อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น) ได้ตั้งชื่อให้ใหม่เพื่อเป็นเกียรติว่า “ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง ”

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศ  ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวมะนาว บ้านบูกิตอ่าวมะนาว หมู่ที่ 12 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส  มีพื้นที่ ประมาณ 23,278.25  ไร่  โดยอุทยานได้เข้ามาผนวกรวมพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยชายหาดที่ขาวสะอาด ทอดตัวยาวเหยียด สลับด้วยโขดหินน้อยใหญ่ที่อยู่ริมทะเล บนภูเขาตันหยง ก็มีพืชพันธุ์ไม้พื้นถิ่นของภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์  

แต่สิ่งที่เป็นดั่งเอกลักษณ์ของชายทะเลอ่าวมะนาวมาตลอดก็คือแนวต้นสนทะเลที่ขนานยาวไปกับชายทะเลที่กว้างใหญ่และยาวเหยียดจึงเป็นสถานที่ที่ร่มรื่น ในวันหยุดต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่และใกล้เคียง  มาพักผ่อนใต้ร่มสนกันอย่างมาก

987743

ในช่วงที่ฝนตกมาหลายวันต่อเนื่องกัน จะมีลำธารน้ำเล็กๆ ตกลงมาจากขาตันหยงลงสู่ทะเลสองสาย กลายเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ คือน้ำตกธาราสวรรค์ที่ไหลลงชายหาดอ่าวมะนาวแล้วลงสูทะเล กัยน้ำตกริมผา ที่ไหลตกลงจากหน้าผาเล็กๆ ก่อนไหลเข้าหมู่บ้านแล้วออกสู่ชายทะเลด้านทศเหนือ ห่างที่ทำการอุทยานฯไปไม่ไกล

อุทยานแหงชาติอ่าวมะนาว-ขาตันหยง ยังคงสถานภาพเป็นอุทยานเตรียมการประกาศ แต่ก็ได้รักษาดูแลสถานที่ไว้จนสวยงาม สมกับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใกล้กับตัวเมืองนราธิวาสที่สุด

มานราคราววหน้า ลองมาเที่ยวเขาตันหยง-อ่าวมะนาว แล้วจะประทับใจเมืองนี้ไปอีกนาน....

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ อุทยานฯ น้องใหม่ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง