ปลายปีนี้ คนแบบคุณควรไปเที่ยวที่ไหน?

ปลายปีนี้ คนแบบคุณควรไปเที่ยวที่ไหน?