ชอปปิงศิลปะเมืองเก่า ณ สุโขทัย ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ชอปปิงศิลปะเมืองเก่า ณ สุโขทัย ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ชอปปิงศิลปะเมืองเก่า ณ สุโขทัย ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

สัมผัสเมืองศิลปกรรมอันโดดเด่น “ชุมชนเมืองเก่า” เป็นชุมชนที่อยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งอารยธรรมอันรุ่งเรืองจากอดีตที่ถูกถ่ายทอด และยังคงแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน

ชวนครอบครัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความทรงจำสุดประทับใจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ชมศิลปหัตถกรรมอันงดงามที่สะท้อนเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนเมืองเก่า ผ่านผลงานอันภาคภูมิใจ

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสังคโลก ไม้แกะสลัก เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนหัตถกรรมชุมชน โดยการจับจ่ายใช้สอย ซื้อเป็นของขวัญให้ตนเอง หรือซื้อฝากเพื่อนฝูงก็ได้เช่นกัน

img_9110

img_9125

เครื่องสังคโลก

img_9090

ได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาจากบรรพชนรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลากว่า 700 ปี จนถึงปัจจุบัน มีความโดดเด่นแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของสุโขทัย สามารถเลือกชอปปิงได้ทั้งรูปแบบภาชนะ หรือเครื่องประดับอาคารต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม จาน โอ่งน้ำ ป้านน้ำชา เป็นต้น

img_9127

การผลิตเครื่องสังคโลกจากฝีมือภูมิปัญญานำไปสู่กิจการธุรกิจครอบครัว ตลอดจนการสร้างรายได้เข้าชุมชน

ไม้แกะสลัก

img_9122

ศิลปหัตถกรรมอันงดงาม และสร้างชื่อเสียงให้ชาวสุโขทัย เกิดจากการเห็นถึงคุณค่าสิ่งของเหลือใช้ นำเศษไม้มาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น นก แมว ไก่ ปลา เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของดีประจำเมืองเก่าสุโขทัยเลยก็ว่าได้

ส่วนสิ่งที่พลาดไม่ได้ ต้องละลายทรัพย์นำกลับบ้านก็คือ “นกคุ้ม” เป็นนกที่มีชื่อไพเราะเรียกว่า คุ้มเงินคุ้มทอง นำไปปลุกเสกบูชาเสริมสิริมงคล หรือจะเลือกซื้อสัตว์ที่เข้ากับวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนก็ได้

img_9123

สัมผัสเสน่ห์แห่งศิลปหัตถกรรมเมืองเก่าสุโขทัย ชวนครอบครัวไปเก็บเกี่ยวความประทับใจในเส้นทางประวัติศาสตร์ราชธานีแห่งแรกของไทย

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ ชอปปิงศิลปะเมืองเก่า ณ สุโขทัย ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข