จุดชมวิวเขายายเที่ยง แลนด์มาร์คยอดฮิตของโคราช

จุดชมวิวเขายายเที่ยง  แลนด์มาร์คยอดฮิตของโคราช

นักท่องเที่ยวแห่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาช่วงหยุดสุดสัปดาห์กันจำนวนมาก โดยเฉพาะเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีนักท่องเที่ยวแห่เซลฟี่กังหันลมยักษ์ 12 ต้น บนยอดเขาแห่งใหม่ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์

179560
179561

ปั่นจักรยานกินลมชมวิว และชมสายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้า โดยบ้านเขายายเที่ยงใต้ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำตอนบนของยอดเขายายเที่ยงแห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นมาชมและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา พร้อมกับชมอ่างเก็บน้ำตอนบน ที่ใช้แรงดันจากน้ำที่สูบไปพักไว้ ปล่อยลงไปหมุนเครื่องจักรเพื่อปั่นเป็นกระแสไฟฟ้า

179562

ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาบนยอดเขายายเที่ยงมากเป็นพิเศษ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำกังหันลมยักษ์มาติดตั้งเพิ่มอีก 12 ต้น ตรงจุดชมวิวบนยอดเขา ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ำลำตะคอง สำหรับใช้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไปในตัว โดยจะทำทางจักรยานให้นักท่องเที่ยวปั่นจักรยานไปชมกังหันลมยักษ์ได้แบบใกล้ชิด และมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้ประชาชนได้เยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ไปในตัว