บุญเดือน ๖ บูชาธาตุศรีสองรัก ตามรอยศรัทธาแห่งสัจจา และไมตรีจิต

บุญเดือน ๖ บูชาธาตุศรีสองรัก ตามรอยศรัทธาแห่งสัจจา และไมตรีจิต

บุญเดือน ๖ บูชาธาตุศรีสองรัก ตามรอยศรัทธาแห่งสัจจา และไมตรีจิต

ในเช้าของวันเพ็ญเดือน 6 "ลูกผึ้งหลานเทียน" ชาวด่านซ้ายและจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจกันนำต้นผึ้งที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามมาถวายองค์พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวด่านซ้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังทำให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

002mon

พระธาตุศรีสองรักเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน

008

วันนี้นวลได้เก็บภาพพลังแห่งศรัทธามาฝากกันด้วยนะครับ หากมีโอกาสอยากให้แฟนจ๋าไปลองสัมผัสกับอีกหนึ่งประเพณีอันงดงามของไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ครับ

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักเป็นงานประจำปีจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปีครับ เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น การบูชาองค์พระธาตุด้วยต้นผึ้งใหญ่ ต้นผึ้งน้อย การล้างองค์พระธาตุ 

007_1

พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุสูง 19.19 เมตร  ฐานกว้างด้านละ 10.89 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง บัวเหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง(เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง(แขวงคำม่วน) และอีกมากมายแถบลุ่มน้ำโขง พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์(หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศ ให้พระศาสนาโดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด) สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ)และกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย

dsc_0075
dsc_0139

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ชาวด่านซ้ายหรือ ลูกผึ้งลูกเทียน จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้นโดยจะนำต้นผึ้ง (ประดิษฐ์จากโครงไม้ไผ่เป็นทรงหอปราสาทขนาดกว้างราว 2 ฟุต สูง 2 ฟุตเศษ  กรุรอบด้วยลวดลายงานแทงหยวกจากนั้นประดับด้วย ดอกผึ้ง ซึ่งทำจากแผ่นเทียนกลมๆ บางๆ ตากแดดแล้วจับเป็นกลีบ ตรงกลางติดดอกบานไม่รู้โรย หรือขมิ้นหั่นเล็กๆ ต่างเกสรดอกไม้สีสดใส) เทียนเวียนหัว (เทียนแท่งที่ฟั่นยาวพอคาดได้รอบศีรษะ) มาถวายองค์พระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก คือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญญลักษณ์ ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่มสวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3ปีขึ้นไปนมัสการ (หมายเหตุ : ก่อนท่านจะทำหรือ ประกอบพิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน)พิธีทำบุญตักบาตรพิธีล้างพระธาตุ, พิธีคารวะพระธาตุ  พิธีทำขวัญนาค  ณ วัดโพนชัย  พิธีบูชาธาตุพิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงน้ำธาตุพิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ และพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ

009
022

อัลบั้มภาพ 48 ภาพ

อัลบั้มภาพ 48 ภาพ ของ บุญเดือน ๖ บูชาธาตุศรีสองรัก ตามรอยศรัทธาแห่งสัจจา และไมตรีจิต